Súťaž: Stromy a my

Tretí ročník fotografickej súťaže Stromy a my

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja organizuje už tretí ročník fotografickej súťaže s názvom Stromy a my.

Prvý ročník súťaže bol veľmi úspešný a preto sa knižnica rozhodla pokračovať v súťaži aj ďalší rok. Druhý ročník bol ešte úspešnejší ako ten predchádzajúci. Do súťaže sa zapojilo 62 súťažiacich z toho 32 v kategórií do 18 rokov a 30 v kategórií nad 18 rokov. Počet fotografií sa vyšplhal na počet 128.

O výsledkoch súťaže rozhodla odborná porota v zložení Štefan Ižo, predseda poroty. Je skúsený fotograf a predseda fotoklubu FOTOKLUB RK1924. Ďalším členom bol fotograf a filmár Jakub Krška. Zvyšok poroty tvorili zástupcovia z Oravskej knižnice.

Konkurencia bola veľmi veľká, napriek tomu sa podarilo vybrať výhercov. V kategórií do 18 rokov prvé miesto získal Dominik Mitro s fotografiou Západ slnka a stromy. V kategórií nad 18 rokov patrí prvé miesto Ivanovi Farbákovi s fotografiou Nevyhnutnosť stopy. Špeciálnu cenu si odniesla Materská škola Vyšný Kubín.

„Tešil nás veľký záujem našich používateľov o súťaž, ako aj počet súťažiacich. Fotografie boli naozaj veľmi pekné a porota mala veľmi ťažkú úlohu. Veríme, že aj do tretice to bude veľmi úspešná súťaž medzinárodného charakteru. Oslovili sme aj našich partnerov z Českej a Poľskej republiky a tešíme sa spolupráci aj v tomto smere,“ povedal riaditeľ Oravskej knižnice Antona Habovštiaka Roman Večerek.

Ako odmenu za účasť Oravská knižnica pripravuje okrem darov pre výhercov aj výstavu zo súťažných fotografií, ktoré budú umiestnené v priestoroch knižnice.

Súťaž prebieha v termíne od 20. 10. – 30. 11. 2022.

Mgr. Mária Babík Ferancová
koordinátorka služieb a kultúrno-výchovnej činnosti