Veľkú výzvu zvládli siedmaci hravo

Veľkú výzvu zvládli siedmaci hravo

Osem trojčlenných tímov z Oravy sa v pondelok 6. mája stretlo v interaktívnej vedomostnej súťaži pod názvom Veľká výzva. Pomocou indícii sa vybrali po stopách Hviezdoslava. Na šiestich stanovištiach, ktoré museli takto objaviť, ich čakali súťažné otázky. S ich zodpovedaním nemali vážnejšie problémy.

Poďme však od začiatku. Zámerom súťaže, ktorú realizovalo Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne bolo zapojiť do vedomostnej súťaže deti aktívnou formou. Tak, aby sami pomocou indícií aktívne hľadali miesta, ktoré priamo súvisia s pobytom a tvorbou tohto najvýznamnejšieho slovenského literáta v Dolnom Kubíne. Na svojom putovaní mestom a pri pátraní mohli využívať internet, sociálne siete, pýtať sa, pracovať v tíme. Informácie získané zážitkovou formou boli pre nich takto hodnotnejšie a zapamätateľnejšie. Tímy z piatich dolnubínskych škôl (ZŠ Janka Matúšku, ZŠ Petra Škrabáka, ZŠ Martina Kukučína, ZŠ s MŠ Kňažia, Cirkevná spojená škola Andreja Radlinského) a zo škôl v Novoti, Malatinej a Oravského Podzámku sa po úvodnom oboznámení s podmienkami súťaže a vyriešení prvej úlohy v kultúrnom stredisku doslova rozbehli po meste. V Oravskej knižnici súťažnú otázku našli ukrytú v pivničnom trezore bývalej Tatrabanky, ktorá v týchto priestoroch začiatkom uplynulého storočia pôsobila. V rokoch 1903-1904 v nej pracoval aj Hviezdoslav. S ďalšou ich v kancelárii primátora mesta oslovil dolnokubínsky viceprimátor Mgr. Matúš Lakoštík, PhD. Pátrali aj v expozícii literárneho múzea na poschodí Čaplovičovej knižnice či pri Hviezdoslavovom hrobe na historickom cintoríne. Výzva to bola preto aj adrenalínová. Podstatná bola nielen správnosť a úplnosť odpovedí, ktoré na záver každý tím vpísal do pripraveného rébusu, ale i porozumenie textu, otázke a aj čas, za ktorý každý tím súťaž absolvoval. A ten napokon rozhodol o výslednom poradí. Prvé miesto a celodenný autobusový výlet pre triedu po stopách Hviezdoslava po Orave získal tím z Cirkevnej spojenej školy A. Radlinského z Dolného Kubína. Na druhom mieste sa umiestnil tím siedmakov z Novoti, na treťom deti zo Základnej školy M. Kukučína z Dolného Kubína. Okrem hodnotných kníh a propagačných materiálov si odniesli aj drobnú elektroniku či poukážky na nákup športových potrieb.

Úspešnú súťaž realizovalo Oravské kultúrne stredisko, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v rámci 170. výročia narodenia Hviezdoslava ako jednu z ďalších vzdelávacích aktivít dlhodobého projektu sprístupňovania a prezentácie významných Oravcov pod názvom Rodom a srdcom z Oravy. Na podujatí, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia participoval aj Mestský úrad v Dolnom Kubíne, Oravská knižnica A. Habovštiaka a Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava.

PhDr. Miroslav Žabenský
zabensky@osvetadk.sk