Týždeň slovenských knižníc 2015

Týždeň slovenských knižníc 2015

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne, kultúrna organizácia Žilinského samosprávneho kraja, sa i v tomto roku zapojila do celoslovenského Týždňa slovenských knižníc. V dňoch 23. – 28. marca 2015 pripravila pre svojich čitateľov sériu rôznych podujatí a aktivít.

S veľkým záujmom sa stretla beseda s autorkou Darinou Hamarovou, ktorá predstavila svoju najnovšiu knihu Životom nekráčam sama, inšpirovanú jej životným príbehom. Prváčikovia dolnokubínskych základných škôl boli slávnostne zapísaní za čitateľov knižnice a pasovaní za rytierov pekného slova. V tomto týždni sa konala v priestoroch knižnice aj regionálna súťaž v rámci Hviezdoslavovho Kubína, a to v umeleckom prednese poézie a prózy mládeže a dospelých (IV. a V. kategória). Ten, kto zatiaľ nemal príležitosť, mohol využiť ponuku bezplatného zápisu za čitateľa knižnice na obdobie 12 mesiacov. Konali sa tiež rôzne čitateľské a výtvarné dielne, prebiehali tematické podujatia, hlasné čítania, čítanie pre hospitalizované deti v Dolnooravskej nemocnici L. N. Jégeho.

Počas celého týždňa mohli čitatelia hlasovať za Knihu Oravy za rok 2014 a súťažné publikácie si pozrieť na náučnom oddelení knižnice. Tiež bola možnosť navštíviť výstavu pri príležitosti roku Ľudovíta Štúra s názvom Ľudovít Štúr a Orava, ale aj putovnú výstavu detských prác Osmijankovo veľké literárne stopovanie. V spolupráci s týždenníkom MY Oravské noviny bol vyhlásený 12. ročník regionálnej súťaže o najlepší školský časopis roku 2015, do ktorej sa môžu zapojiť časopisy oravských základných škôl. Novinkou v tomto ročníku TSK boli tzv. knižné hliadky, ktoré odmeňovali ľudí čítajúcich na verejnosti bezplatným zápisným do knižnice na celý rok.

Vyvrcholením Týždňa slovenských knižníc 2015 bola u detí mimoriadne obľúbená Noc s Andersenom, ktorá sa v priestoroch Oravskej knižnice konala už jubilejný desiaty raz. Tohtoročného nočného čítania sa zúčastnilo 35 detí, ktoré čakalo veľa hier, súťaží, kvízov, ale aj výroba vlastných dielok v tvorivých dielňach, a samozrejme, nocovanie v dome plnom kníh.

Prezentácia novej knihy Dariny Hamarovej

Prezentácia novej knihy Dariny Hamarovej

Osmijankovo veľké literárne stopovanie

Osmijankovo veľké literárne stopovanie

Noc s Andersenom

Noc s Andersenom

Účastníci Noci s Andersenom

Účastníci Noci s Andersenom

Autor kópie: Oravská knižnica Antona Habovštiaka
Všetky práva vyhradené.