Kniha Oravy 2015

Vyhodnotenie súťaže Kniha Oravy 2015

Čitateľská súťaž Kniha Oravy 2015 o najzaujímavejšiu regionálnu publikáciu uplynulého roka vyvrcholila 25. apríla 2016 slávnostným vyhlásením výsledkov v priestoroch Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne, ktorej zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj. Ôsmy ročník súťaže vyhlásila Oravská knižnica v spolupráci s mediálnymi partnermi MY Oravské noviny a TV DK – Infoštúdio mesta Dolný Kubín.

V tomto ročníku súťažilo 33 nominovaných knižných titulov, ktoré sú s regiónom Orava späté tematicky alebo osobou autora textovej či obrazovej časti, z toho 12 v kategórii beletria a 21 v rámci odbornej literatúry. V prvej kategórii získala najviac hlasov kniha autorských rozprávok Pavla Janíka a Zuzany Lukáčovej s názvom Tretie kráľovstvo, druhé miesto obsadil román Ruleta života minuloročnej víťazky Dariny Hamarovej a treťou najúspešnejšou knihou sa stala básnická zbierka Snežienky Márie Stopkovej. Titul „Kniha Oravy 2015“ v kategórii náučná literatúra pridelili čitatelia publikácii Zázrivské lazy, na ktorej sa autorsky podieľali Jozef Jurík, Anna Gáborová a Eva Dudášová, na druhej priečke sa umiestnil knižný titul autorského kolektívu pod vedením Evy Ľuptákovej Rezervované pre budúcnosť, mapujúci 50-ročnú históriu Oravskej galérie, a treťou najpopulárnejšou sa stala monografia obce Oravský Podzámok od Michala Čajku a kolektívu autorov.

Na záver podujatia boli zo všetkých 1101 platných anketových lístkov vyžrebovaní traja hlasujúci, ktorí získali vecné ceny venované Žilinským samosprávnym krajom a Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne.

Marián Karcol

Výsledky súťaže:

Počet nominovaných kníh: 33 (beletria: 12, odborná literatúra: 21)
Celkový počet hlasov: 1101 (beletria: 736, odborná literatúra: 365)

KATEGÓRIA BELETRIA

1. JANÍK, Pavol – LUKÁČOVÁ, Zuzana. Tretie kráľovstvo. Ružomberok : Tlačiareň Ján Šindléry – TESFO, 2015.
2. HAMAROVÁ, Darina. Ruleta života. Bratislava : Motýľ, 2015.
3. STOPKOVÁ, Mária. Snežienky. Trnava : Mária Stopková v spolupráci s Hnutím kresťanských pedagógov Slovenska, 2015.

KATEGÓRIA ODBORNÁ LITERATÚRA

1. JURÍK, Jozef – GÁBOROVÁ, Anna – DUDÁŠOVÁ, Eva. Zázrivské lazy. Zázrivá : Obec Zázrivá, 2015.
2. ĽUPTÁKOVÁ, Eva a kol. Rezervované pre budúcnosť. 50 rokov Oravskej galérie. Dolný Kubín : Oravská galéria, 2015.
3. ČAJKA, Michal a kol. Oravský Podzámok. Obec a jej obyvatelia. Oravský Podzámok : Obecný úrad, 2015.

Vyhodnotenie súťaže Kniha Oravy 2015

Vyhodnotenie súťaže Kniha Oravy 2015

Vyhodnotenie súťaže Kniha Oravy 2015

Víťazná kniha v kategórii beletria

Víťazná kniha v kategórii odborná literatúra.