Vyhodnotenie súťaže Stromy a my

Výsledky druhého ročníka fotosúťaže STROMY A MY

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja organizovala už druhý ročník fotografickej súťaže s názvom Stromy a my.

Prvý ročník súťaže bol veľmi úspešný a preto sa knižnica rozhodla pokračovať v súťaži aj ďalší rok. Druhý ročník bol ešte úspešnejší ako ten predchádzajúci. Do súťaže sa zapojilo 62 súťažiacich z toho 32 v kategórií do 18 rokov a 30 v kategórií nad 18 rokov. Počet fotografií sa vyšplhal na počet 128.

O výsledkoch súťaže rozhodla odborná porota v zložení Štefan Ižo, predseda poroty. Je skúsený fotograf a predseda fotoklubu FOTOKLUB RK1924. Ďalším členom bol fotograf a filmár Jakub Krška. Zvyšok poroty tvorili zástupcovia z Oravskej knižnice.

Konkurencia bola veľmi veľká, napriek tomu sa podarilo vybrať výhercov. V kategórií do 18 rokov prvé miesto získal Dominik Mitro s fotografiou Západ slnka a stromy. Na druhom mieste skončila Ema Čierna s fotografiou Rastie do oblakov. Tretie miesto obsadila fotografia Tajomstvo ukryté medzi stromami a patrí autorke Sabine Kubištelovej.

V kategórií nad 18 rokov patrí prvé miesto Ivanovi Farbákovi s fotografiou Nevyhnutnosť stopy. Druhé miesto obsadila fotografia Náladovka od Michaely Štancelovej. Na tretie miesto porota vybrala fotografiu od Branislava Čajku s názvom Pod hviezdami.

Špeciálnu cenu si odniesla Materská škola Vyšný Kubín. Porota sa rozhodla udeliť aj Ceny poroty a to: Chiare Kovačičovej, Denisovi Valachovičovi, Márií Školníkovej, Eve Pechovej, Dominike Belvončíkovej a Pavlovi Druskovi.

Teší nás, veľký záujem našich čitateľov o súťaž, ako aj počet súťažiacich. Fotografie boli naozaj veľmi pekné a porota mala veľmi ťažkú úlohu. Ako odmenu za účasť Oravská knižnica pripravuje výstavu zo súťažných fotografií, ktoré budú umiestnené v priestoroch knižnice“, povedal riaditeľ Oravskej knižnice Antona Habovštiaka Roman Večerek.

Mgr. Mária Babík Ferancová
koordinátorka služieb a kultúrno-výchovnej činnosti