Zastavme násilie aj v čase izolácie

Zastavme násilie aj v čase izolácie

Ak máte podozrenie, že dieťa vo Vašom okolí je týrané alebo inak zneužívané, alebo ste sami obeťou, volajte políciu 158. Zanedbávanie starostlivosti o deti môžete nahlásiť aj na linke ústredia práce 0800 191 222.

Ak sa na vás obráti obeť domáceho násilia – dieťa alebo žena s prosbou o pomoc, neposudzujte, nakoľko sú informácie, ktoré uvádza podľa vás pravdivé a násilie závažné. Požiadať o pomoc je ťažký a dôležitý krok.

Ak máte podozrenie, že žena vo vašom okolí je týraná alebo inak zneužívaná, alebo ste sami obeťou, volajte políciu 158 alebo Národnú linku pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212.

Ak ste oslovili obeť domáceho násilia a ona vašu pomoc odmietla, alebo sa Vám snažila podozrenie vyhovoriť, buďte trpezlivý. Veľa obetí tak robí z obáv alebo zahanbenia. Vami vyslaný signál o tom, že máte záujem pomôcť je pre obeť dôležitý pre čas, keď bude pripravená pomoc prijať alebo akútne potrebovať.

Viac informácií nájdete v priložených letákoch.

Leták: Zastavme násilie aj v čase izolácie (PDF, 1,42 MB)

Linky pomoci