Inšpiratívne online tituly

Inšpiratívne online tituly

Dávame do pozornosti tri voľne dostupné e-knihy, ktoré sú inšpiratívne najmä pre deti a ich rodičov v čase súčasnej pandémie.

Na podporu duševného zdravia detí a tínedžerov, ktorí možno súčasnú situáciu zvládajú ťažšie, pretože sa nemôžu stretávať s kamarátmi, sa zameral Slovenský červený kríž. Denník duševnej pohody ponúka aktivity na 14 dní, ktoré vám pomôžu a zamestnajú vás počas každodenného života. Denník nájdete na stránke http://korona.redcross.sk/dennik_dusevnej_pohody.

Rovnako inšpiratívna môže byť kniha Môj hrdina si ty!, ktorá je napísaná pre deti na celom svete ovplyvnené pandémiou COVID-19. Knihu by mal čítať rodič, opatrovateľ, zdravotnícky pracovník alebo učiteľ či knihovník dieťaťu alebo menšej skupine detí. Publikáciu v 66 jazykových mutáciách, samozrejme aj v slovenčine, nájdete na adrese https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/my-hero-you.

Odporúčame aj audioknihu Rozprávanie o koronavíruse. Tento krátky rozhovor mamy a dcéry deťom prijateľne vysvetlí, čo je koronavírus, a utíši ich obavy. Keď si rozhovor chcete prečítať, nižšie nájdete e-knihu s peknými ilustráciami. Knihu spracovalo vydavateľstvo Enigma a poskytuje ju slovenským deťom zdarma. Podcast a e-knihu nájdete na stránke https://www.enigma.sk/podcasty/rozpravanie-o-koronaviruse/.

Prehľad ďalších užitočných webových stránok, kde nájdete voľne dostupné e-knihy nájdete tu.