Bubnovačka 2023

Bubnovačka 2023

S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa „…nás predsa netýka…“. Práve preto sa od roku 2014 vždy v novembri, organizuje podujatie “Bubnovačka – Aby bolo deti lepšie počuť!“.

Myšlienka podujatia „Aby bolo deti lepšie počuť“, ktoré už po desiatykrát upozorní na dôležitosť ochrany detí pred násilím a pripomenie potrebu včasnej prevencie v spoločnosti, zaznie Slovenskom a Českom v hlasnom rytme bubnov 20. novembra 2023, aby sme pripomenuli, že Hlas detí je dôležitý! V Dolnom Kubíne sa stretneme na Hviezdoslavovom námestí v čase 9:45 – 10:45.

Podujatie sa koná pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej a Petra Pavla, prezidenta Českej republiky.

S knižnicou na každom kroku.

Bubnovačka 2023