Vyhodnotenie súťaže Kniha Oravy 2017

Spoznali sme najzaujímavejšie knihy Oravy za rok 2017

V pondelok 23. apríla 2018 sa v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie súťaže Kniha Oravy 2017. Jubilejný desiaty ročník čitateľskej súťaže o najzaujímavejšiu regionálnu publikáciu vyhlásila Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v spolupráci s mediálnymi partnermi MY Oravské noviny a TV DK – Infoštúdio mesta Dolný Kubín.

O hlasy čitateľov sa uchádzalo 27 publikácií, z toho 15 v kategórii beletria a 12 v rámci odbornej literatúry. Hlasovanie prebiehalo v čase od 1. marca do 5. apríla 2018 prostredníctvom anketových lístkov na jednotlivých oddeleniach knižnice, prípadne elektronicky. V prvej kategórii zvíťazila zbierka kratších próz reportážneho, spomienkového či cestopisného charakteru Medarda Slovíka s názvom Stretnutia naslepo, druhou najpopulárnejšou knihou sa stal historický román Petra Hubu Z Božej vôle palatín, ktorý približuje osobnosť Juraja Turzu, a na treťom mieste sa umiestnila Michaela Galambošová so spoločenským románom Lov na nevestu.

Prvenstvo v kategórii odborná literatúra pripadlo rozsiahlej publikácii Monografia obce Zábiedovo, ktorú zostavili Ján Banovčan a Ingrid Banovčanová, druhú priečku obsadila knižka Anny Štúrovej Spomienky na babku z Liesku, vzdávajúca poctu babici a ľudovej lekárke Márii Dreveňákovej, a na pomyselný bronzový stupienok čitatelia zaradili titul o živote a diele Blažeja Félixa Bullu Architekt svitajúcich časov od Petra Hubu.

Na záver podujatia boli zo všetkých platných anketových lístkov vyžrebovaní a odmenení traja hlasujúci, ktorí získali ročné členské v Oravskej knižnici a vecné ceny venované Žilinským samosprávnym krajom a Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne.

Výsledky súťaže

Počet nominovaných kníh: 27 (beletria: 15, odborná literatúra: 12)
Celkový počet hlasov: 1118 (beletria: 529, odborná literatúra: 589)

KATEGÓRIA BELETRIA

1. SLOVÍK, Medard. Stretnutia naslepo. Žilina : Artis omnis, 2017.
2. HUBA, Peter. Z Božej vôle palatín. Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2017.
3. GALAMBOŠOVÁ, Michaela. Lov na nevestu. Bratislava : Elist, 2017.

KATEGÓRIA ODBORNÁ LITERATÚRA

1. BANOVČAN, Ján – BANOVČANOVÁ, Ingrid (zost.). Monografia obce Zábiedovo. Zábiedovo : Obec Zábiedovo, 2017.
2. ŠTÚROVÁ, Anna. Spomienky na babku z Liesku. [b.m.v.] : [b.n.], 2017.
3. HUBA, Peter. Architekt svitajúcich časov : Blažej Félix Bulla. Martin : Matica slovenská, 2017.

Marián Karcol