Vyhlásenie súťaže Kniha Oravy 2020

Hľadá sa naj Kniha Oravy

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v spolupráci s mediálnymi partnermi MY – Oravské noviny a TV DK vyhlásila už 13. ročník súťaže Kniha Oravy. Za uplynulých 12 rokov súťažilo celkom 283 publikácií. Víťazom 1. ročníka sa stali Povesti spod Rozsutca autorov Miroslava Karcola, Antona Habovštiaka a Petra Hubu. Najsilnejším ročníkom s 33 nominovanými knihami bola Kniha Oravy 2015. Tento ročník bude o čosi špeciálnejší, keďže Oravská knižnica oslavuje 70-tku.

V tomto ročníku môžu súťažiť knihy, ktoré boli vydané v roku 2020 a sú späté s regiónom Oravy tematicky alebo osobou autora textovej či obrazovej časti. Môžu to byť tlačené knihy, graficky a knihársky spracované do formy zväzku viazanej alebo brožovanej publikácie, tvoriace myšlienkový a výtvarný celok a dôležité je, aby bolo tej-ktorej knihe pridelené aj číslo ISBN, pričom knihy môžu obsahovať výlučne text, alebo môže ísť o obrazovú publikáciu, či text kombinovaný s obrazovou časťou.

Knihy do súťaže môže nominovať čitateľská verejnosť, ale aj samotní autori, zostavovatelia, redaktori, vydavatelia, kníhkupci aj distribútori kníh, a to nominačným listom, je potrebné doručiť osobne, poštou alebo mailom na adresu knižnice do 27. februára. Po tomto termíne sa nominácie roztriedia, skontrolujú, knižnica vytvorí krátke anotácie a spolu s fotografiami kníh ich zverejní na svojej webovej stránke, v knižnici na oddeleniach, a rovnako všetky nominované knihy, za ktoré môže verejnosť hlasovať, zverejnia aj mediálni partneri.

Hlasovanie bude prebiehať od 2. marca do 11. apríla. Za tú svoju naj knihu môže formou hlasovacieho lístka hlasovať každý formou hlasovacieho lístka. To, ktorá kniha sa stala Knihou Oravy 2021, sa dozvieme 23. apríla, kedy knižnica ocení nielen autorov víťazných publikácií, ale aj troch hlasujúcich čitateľov.

Súťaž Kniha Oravy je súčasťou veľkej knižnej súťaže Žilinského kraja, preto prvé tri najúspešnejšie knihy budú prezentované aj na spoločnej putovnej výstave regionálnych knižníc v rámci kraja.

Zdenka Prílepková
podujatia@oravskakniznica.sk