K trom svetovým jazykom pribudla francúština

K trom svetovým jazykom pribudla francúština

Knižnica ponúka študentom bezplatné jazykové konzultácie

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne počas pandémie nezaspala a snaží sa k čitateľom, ale aj do škôl dostať virtuálne. Od decembra ponúka v rámci dištančného vzdelávania nové služby – informačný servis na EduPage, online triednické hodiny cez ZOOM, ale aj bezplatné jazykové konzultácie pre žiakov základných a študentov stredných škôl.

Knižnica svoje služby postupne rozširuje od decembra. Správy z knižnice ako servis posiela školám, ktoré informácie distribuujú svojim žiakom prostredníctvo portálu EduPage. V Správach sa žiaci dozvedia o novinkách, súťažiach, nových projektoch a službách pre mladých. Súčasťou nového servisu je aj virtuálna služba – online triednické hodiny, ktoré podľa záujmu realizujú knihovníci v rámci triednických hodín so základnými a strednými školami v regióne. Najnovším projektom Oravskej knižnice, ktorý je určený vyslovene pre žiakov základných a študentov stredných škôl, sú bezplatné online konzultácie v cudzích jazykoch. Knižnica spojila sily a „rozhodila siete“ a vďaka dobrovoľníkom-jazykárom od januára spustila projekt online konzultácií z anglického jazyka. „Keď ma oslovil riaditeľ knižnice Roman Večerek, neváhala som ani chvíľu. Aj keď naplno pracujem v jazykovej škole ako lektorka angličtiny, našla som v rámci svojho voľného času pár hodín voľných práve na túto aktivitu,“ povedala lektorka anglického jazyka Mária Bečková, ktorá má ako prekladateľka a lektorka 20-ročnú prax. Bezplatné konzultácie z angličtiny „English 4 you“ sú prvou lastovičkou, nie však poslednou. Knižnica vďaka spolupráci s Miroslavom Čulákom, ktorý učí nemčinu už 10 rokov, spustila aj konzultácie z nemčiny „Deutsch klipp und klar“. Ako upresnil Miro Čulák, so žiakmi môže komunikovať cez ZOOM, Skype aj Messenger. Úplne čerstvou novinkou sú konzultácie „говорим по русски“ s lektorkou Evou Záhorovou, ktorá má takmer 30-ročné skúsenosti s výukou a konzultáciami z ruského jazyka. „Pani Záhorová sa ako dobrovoľníčka prihlásila sama a my sme sa, samozrejme, veľmi potešili. Našou ambíciou je ponúkať bezplatne študentom okrem angličtiny, nemčiny a ruštiny aj francúzštinu,“ prezradil riaditeľ knižnice Roman Večerek. Knižnica tak aktívne hľadá práve tohto lektora a dúfa, že najneskôr v marci bude môcť študentom ponúknuť aj bezplatné konzultácie z francúzštiny.

Zdenka Prílepková
koordinátorka služieb a KVČ
podujatia@oravskakniznica.sk

Viac informácií

English 4 You

Deutsch klipp und klar

Online konzultácie z ruského jazyka zdarma

Francúzština pre všetkých