61. Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín

61. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých.

18. 6. 2015 – 21. 6. 2015 | 8.-22.00

Hlavný program

Štvrtok, 18. 6. 2015

13:00 – Pozdrav P. O. Hviezdoslavovi (Socha P. O. Hviezdoslava)
13:30 – Otvorenie 61. Hviezdoslavovho Kubína (MsKS)
14:00 – Vystúpenia detských recitátorov I. kategórie (MsKS)
16:00 – Hodnotiaca diskusia o recitátoroch I. kategórie (Oravská knižnica A. Habovštiaka)
18:00 – Vystúpenia detských recitátorov II. kategórie (MsKS)
Prehliadka a súťaž detských recitačných kolektívov (MsKS)
DOBROZVÍŤAZÍ pri ZUŠ v Nižnej a Gymnáziu v Tvrdošíne – Jaroslav Broz: V raždí (podľa Agáty)
21:00 – Hodnotiaca diskusia o detských recitačných kolektívoch (MsKS)

Piatok, 19. 6. 2015

08:30 – Hodnotiaca diskusia o detských recitátoroch II. kategórie  (MsKS)
09:30 – Prehliadka a súťaž detských recitačných kolektívov
a vystúpenia detských recitátorov III. kategórie (MsKS)
Zdurnovie deti pri ZŠ s MŠ, Hriňová – Pavol Országh Hviezdoslav: Hraškuľča
Dramatický krúžok 4. B pri ZŠ T. J. Moussona, Michalovce – Mária Schumerová: Musíme si pomáhať
12:30 – Hodnotiaca diskusia o DRK a recitátoroch III. kategórie (MsKS)
14:00 – Vystúpenia detských recitátorov III. kategórie a DRK (MsKS)
MoDRé TRaKy pri ZŠ s MŠ Lúky, Vráble – Etgar Keret: Udi
DRK Kalorik pri ZUŠ D. Kardoša, Bánovce nad Bebravou – Kozliatka
16:00 – Hodnotiaca diskusia o DRK a recitátoroch III. kategórie (MsKS)
19:00 – Prehliadka a súťaž detských recitačných kolektívov
a divadiel poézie (MsKS)
Divadelný súbor Alfa pri ZUŠ, Humenné – D.Hevier, D. Hivešová-Šilanová: Investičný fond Spomienka
Zádrapky pri ZUŠ, Senica – Edgar Allan Poe: Havran
DS Imro starší pri ZUŠ I. W. Kráľa, Považská Bystrica – Dušan Dušek: Za desať korún
21:00 – Večer laudácií, literatúry a hudby (MsKS)
Vystúprnia Vladimíra a Elišky Sadílekovcov, Jána Buzássyho, Marty Vilhanovej, prezentácia knihy Richarda V., hudobné vystúpenie Petra Janku

Sobota, 20. 6. 2015

08:30 – Hodnotiaca diskusia o detských recitačných kolektívoch a divadlách poézie (MsKS)
10:00 – Prehliadka a súťaž recitátorov IV. kategórie v prednese prózy (MsKS)
14:00 – Prehliadka a súťaž recitátorov IV. kategórie v prednese poézie (MsKS)
16:00 – Prehliadka a súťaž recitátorov V. kategórie v prednese poézie a prózy (MsKS)
19:00 – Prehliadka a súťaž divadiel poézie (MsKS)
Studňa pri ZUŠ, Skalica – Alexander S. Puškin: Ženích
DS effecteD, Senec – Pavol Országh Hviezdoslav – denná tlač: Krvavé sonety
DP Sob na ceste pri ZUŠ Levice – Domov
DP Eldorado pri ZUŠ D. Kardoša, Bánovce nad Bebravou – Ernst Jandl: Humanisti
Divadlo ALTERNA pri ZUŠ, Rimavská Sobota – Čakám

Nedeľa, 21. 6. 2015

09:00 – Hodnotiaca diskusia o súťaži divadiel poézie (MsKS)
09:00 – Hodnotiaca diskusia o súťaži recitátorov IV. a V. kategórie v umeleckom prednese (MsKS)
14:00 – Nedeľná chvíľka poézie – slávnostné vyhlásenie výsledkov a vystúpenie víťazov 61. Hviezdoslavovho Kubína (Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava)
16:00 – Rozlúčka s Pavlom Orsághom Hviezdoslavom (Mestský cintorín)

Sprievodné podujatia

Štvrtok,18. 6. 2015

11.Vyšnokubínske prviesienky
prehliadka recitátorov žiakov 1. – 4. ročníkov ZŠ
15:00 – obecný úrad Vyšný Kubín
vystúpenie detského recitačného kolektívu Zdurnovie deti pri ZŠ s MŠ, Hriňová – Pavol Országh Hviezdoslav: Hraškuľča

SLOVO V ULICIACH
moderované recitovanie a čítanie detí a mládeže
11:00 – Park dejateľov, Námestie P. O. Hviezdoslava

STRETNUTIE S MÚZOU
moderovaný program účastníkov Hviezdoslavovho Kubína, poézie, prózy a hudby
21:00 – kaviareň Rufin, Dolný Kubín • bezplatné vstupné

1. Básnické seniorienky
stretnutie seniorov, recitátorov
18:00 – zemianska kúria Vyšný Kubín, pripravilo Združenie Femina a spol.

Piatok, 19. 6. 2015

GALAVEČER ŠTEFANA SKRÚCANÉHO
hudobno-zábavný program, v ktorom sa predstavia aj účastníci 61. Hviezdoslavovho Kubína
21:00 –  kaviareň a reštaurácia Rufin, Dolný Kubín • vstupné 15 €

Sobota, 20.6.2015

POSEDENIE NA TERASÁCH PRI HUDBE
posedenie na terase pri hudbe, celovečerná hudobná produkcia v podaní
miestnych  hudobníkov
18:00 – kaviareň a reštaurácia Rufin, Dolný Kubín, bezplatné vstupné

ZAPLAŤTE ZA KÁVU BÁSŇOU
každý, kto zarecituje, alebo napíše báseň, má svoju kávu grátis
9:00 – kaviareň a reštaurácia Rufin, Dolný Kubín,
9:00 – reštaurácia Kopačka, Dolný Kubín
11:00 – reštaurácia a penzión Marína, Dolný Kubín

KNIŽNÝ BAZÁR
foyer MsKS

BESEDY SO SPISOVATEĽMI
besedy na školách mesta

VÝSTAVY
„My chytili sme sa do služieb ducha“ – fotogaléria MsKS
venované osobnosti Ľudovíta Štúra, jeho životu i dielu a pôsobeniu oravských štúrovcov…
autorstvo: Mgr. Renáta Jedláková, Mgr. Katarína Ileninová, Mgr. Mária Ďubeková

70. výročie konca ll. svetovej vojny – výstavné priestory Florinovho domu
kurátor: PhDr. Martin Chmelík, historik Oravského múzea P. O. Hviezdoslava

Pozvánka (PDF, 205 kB)