Knižnica otvorená od 24. mája

Knižnica otvorená od 24. mája

Vážení čitatelia, s radosťou Vám oznamujeme, že Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne bude od 24. mája 2021 opäť OTVORENÁ.

Prosíme Vás, aby ste rešpektovali nasledovné podmienky prevádzky.

Podmienky prevádzky platné od 24. 05. 2021

V zmysle opatrení, ktoré sú uvedené v COVID AUTOMATe a aktuálnych vyhláškach Úradu verejného zdravotníctva SR sú stanovené nasledovné podmienky prevádzky Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne:

1. Otváracie hodiny
Pondelok09.30 – 16.30 hod.
Utorok09.30 – 16.30 hod.
Streda09.30 – 16.30 hod.
Štvrtok09.30 – 16.30 hod.
Piatok09.30 – 16.30 hod.
SobotaZATVORENÉ
NedeľaZATVORENÉ
2. Podmienky vstupu do knižnice
  • vstup do knižnice a pobyt v nej je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (respirátor bez výdychového ventilu); s výnimkou detí do 6 rokov veku, osôb so závažnými poruchami autistického spektra a osôb so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
  • pri vstupe do knižnice je potrebné si aplikovať dezinfekciu na ruky
  • medzi návštevníkmi knižnice je potrebné udržiavať odstup 2 m
  • počet návštevníkov knižnice v jednom okamihu nemôže presiahnuť koncentráciu 1 osoba na 15 metrov štvorcových, to znamená maximálne: oddelenie beletrie 4 osoby, oddelenie regionálnej literatúry 2 osoby, oddelenie náučnej literatúry 10 osôb, oddelenie detskej literatúry 8 osôb
  • pre návštevníkov knižnice platí zákaz konzumovať pokrmy a nápoje v interiérových alebo exteriérových častiach knižnice, či v blízkosti knižnice.
  • pri vstupe do knižnice nebude potrebné preukazovať sa negatívnym výsledkom testu.
3. Poskytované služby

Vrátenie kníh:

  • možnosti vrátenia kníh: na oddeleniach knižnice príslušnému pracovníkovi alebo do biblioboxu

Požičiavanie kníh a časopisov:

  • knihy a časopisy sa budú požičiavať štandardným spôsobom domov podľa výpožičného poriadku
  • prosíme čitateľov, aby obmedzili počet prezeraných kníh, ktoré si nebudú brať domov

Ostatné služby:

  • kopírovacie služby, rešeršné služby a MVS na oddelení náučnej literatúry sú k dispozícii podľa knižničného a výpožičného poriadku

Prosíme využívať čo najviac bibliobox a službu eVýpožičky.

Ďakujeme za Vašu priazeň a tešíme sa na stretnutie.