Literárna súťaž pre deti do 15 rokov

Literárna súťaž pre deti

Žilinský samosprávny kraj a Oravská knižnica Antona Habovštiaka v spolupráci s Mestom Dolný Kubín pri príležitosti Európskeho týždňa mobility 2016 vyhlasujú literárnu súťaž pre deti do 15 rokov

„Predné kolo, zadné kolo, veselo sa točí…“
DOBRODRUŽSTVÁ S MOJÍM BICYKLOM.

Podmienka pre účasť v súťaži:

Vytvoriť báseň alebo krátku prózu (napr. rozprávku, bájku, skutočný príbeh) na danú tému v rozsahu maximálne 2 strany formátu A4 v slovenskom jazyku.

Súťažné práce s kontaktnými údajmi je potrebné doručiť v tlačenej podobe alebo elektronicky najneskôr do 16. septembra 2016.

Zaslanie poštou na adresu:

Oravská knižnica A. Habovštiaka
S. Nováka 1763/2
026 01 Dolný Kubín

Osobné doručenie:

Detské oddelenie Oravskej knižnice Antona Habovštiaka

Zaslanie elektronicky:

podujatia@oravskakniznica.sk

Zaslaním súťažných prác autori súhlasia s ich zverejnením a ďalším nekomerčným využitím. Zároveň udeľujú súhlas so spracovaním osobných údajov a s možnosťou ich kontaktovania. Organizátori súťažné práce nevracajú.

Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 22. septembra 2016 o 14:00 hod. v spoločenskej miestnosti knižnice.

Propozície na stiahnutie (PDF, 40 kB)

Oravská knižnica Antona Habovštiaka
kultúrna organizácia Žilinského samosprávneho kraja
Samuela Nováka 1763/2
026 80 Dolný Kubín

LATITUDE: 49° 12′ 31,967″ N • LONGITUDE: 19° 17′ 45,316″ E
LATITUDE1: 49,2088797681531 • LONGITUDE1: 19,2959212205358