PF 2022

PF 2022

Drahí priatelia knižnice, chceme sa vám poďakovať za podporu a priazeň počas uplynulého roka. Nebol to ľahký rok, napriek tomu sme sa tešili z každej vašej návštevy, či vypožičanej knihy. Prajeme vám krásne vianočné sviatky plné pohody a lásky v kruhu svojich najbližších a šťastný i zdravý nový rok 2022.

Kolektív Oravskej knižnice Antona Habovštiaka
v Dolnom Kubíne