Vianočný pozdrav

PF 2016

Príjemné prežitie vianočných sviatkov a úspešný priestupný rok 2016 želá

kolektív Oravskej knižnice
Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne