Podporte projekt Oravskej knižnice

Podporte projekt Oravskej knižnice

Vážení čitatelia a priaznivci Oravskej knižnice,

podporte náš projekt Tradície spájajú generácie, ktorý v rámci grantového programu Nadácie Poštovej banky „Nápad pre 3 generácie“ postúpil do verejného hlasovania o prémiu vo výške 1 000 Eur na ešte lepšiu realizáciu aktivít projektu.

Zámerom projektu je priblížiť deťom poznatky o ľudovej kultúre a svojom kraji prostredníctvom série tematických podujatí, v rámci ktorých sa hravou formou oboznámia s ľudovou slovesnosťou, zvykoslovím, remeslami a piesňami. Vlastnoručne si vyskúšajú vyšívanie, výrobu syrových korbáčikov, zdobenie medovníkov. Svoju tvorivosť prejavia pri ilustrovaní prečítaného príbehu, vymyslení konca menej známej ľudovej rozprávky, návrhu záložky do knihy s motívmi z ľudových výšiviek, dramatizácii prečítaných príbehov i vlastných rozprávkových dialógov. Aktivity budú realizované ako spoločné stretnutia detí, rodičov a starých rodičov, aby sa deti dozvedeli o živote v minulosti bez dnešných technických vymožeností. Tieto stretnutia by boli aj miestom pre vytváranie dobrých vzťahov medzi generáciami, rozvoja úcty k starším a vzájomnému pochopeniu. Podujatia sa budú cielene spájať aj s knihami a čítaním, aby deti vnímali čítanie ako zaujímavú voľno-časovú aktivitu, ktorá im môže priniesť nové poznatky i zábavu.

Hlasovať môžete od 5.2.2019 do 12.2.2019 na stránke www.pre3generacie.sk. Náš projekt má číslo 18.

Ďakujeme za vašu podporu.