Prednášky Jaroslava Czaja a Marka Dudeka

Žilinský samosprávny kraj, Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne a Miejska Biblioteka Publiczna v Limanowej Vás srdečne pozývajú na prednášky Jarosława Czaja a Marka Dudeka.

16. 11. 2017 | 10:00 a 11:30
spoločenská miestnosť knižnice

10:00 | Jarosław Czaja: Najstaršie spoločné kontakty limanowsko-sądeckého regiónu
so severným Slovenskom – aktuálne archeologické objavy

11:30 | Marek Dudek: Farby Ostrovných Beskýd, prezentácia prírodných a historických zaujímavostí regiónu

VSTUP VOĽNÝ

Pozvánka (PDF, 185 kB)

Aktivita mikroprojektu č. INT/ET/ZA/1/I/A/0028, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020