Prezentácia knihy Petra Hubu

Prezentácia knihy Čas vzkriesenia

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a autor Vás pozývajú na prezentáciu jeho najnovšej knihy: Peter HUBA : ČAS VZKRIESENIA z trilógie KEĎ NÁROD UMIERAL.

Kedy: 5. XII. 2019 od 16:00 hod.
Kde: Dvorana Ministerstva kultúry SR,
Námestie SNP 33, Bratislava

ZÁŠTITU NAD PREZENTÁCIOU KNIHY PREVZALA ĽUBICA LAŠŠÁKOVÁ, MINISTERKA KULTÚRY

PROGRAM:

Otvorenie
1. Príhovory:
ministerka kultúry p. Ľubica Laššáková
zástupca vydavateľa Matice slovenskej
predstaviteľ Mesta Martin
2. Autor P. Huba: Čas vzkriesenia
3. Kultúrny program: Ľudový súbor Laštek
4. Ukončenie

Pozvánka (PDF, 186 kB)