Prezentácia knihy Keď národ umieral

Prezentácia knihy Mudroňovci a Halašovci

Obec Oravcov o. z., združujúca oravských rodákov a priateľov regiónu Orava, v spolupráci s Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Maticou slovenskou pozýva na koncoročné stretnutie s rodákom z oravskej obce Veličná Petrom Hubom, riaditeľom Oravskej knižnice a spisovateľom, pri príležitosti prezentácie jeho najnovšej knihy: MUDROŇOVCI A HALAŠOVCI z trilógie KEĎ NÁROD UMIERAL.

Kedy: 4. XII. 2018 od 14:00 hod.
Kde: Dvorana Ministerstva kultúry SR,
Námestie SNP 33, Bratislava

PROGRAM:

Otvorenie – richtár Obce Oravcov
1. Príhovory:
ministerka kultúry p. Ľubica Laššáková
zástupca vydavateľa Matice slovenskej
predstaviteľ Mesta Martin
2. Autor
P. Huba: Mudroňovci a Halašovci
3. Kultúrny program
4. Ukončenie

Pozvánka (PDF, 302 kB)