Ako to bolo predtým

Ako bolo predtým

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pozýva malých aj veľkých na mikrosústavu replík historických a motorizovaných bicyklov zo zbierky Branislava Peničku s názvom Ako bolo predtým.

Ide o širokospektrálnu, tematickú výstavu o ktorú prejavilo záujem nie len mnoho škôl, ale aj bežných návštevníkov a našich čitateľov.

„Staviame na tradíciách, ale zároveň reflektuje všetky výzvy modernej doby, kde svoje miesto nachádzajú rôzne vekové kategórie návštevníkov, s rôznymi záujmami, rôznym sociálnym statusom, alebo so zdravotným znevýhodnením. Preto sa v poslednom období snažíme aktivizovať vo svojom regióne dobrovoľníkov, mládež a priateľov knižnice vytváraním nových a inovatívnych projektov naprieč celým spektrom záujmov ako je sociálna angažovanosť, divadlo, výtvarné umenie, hudba, technika a aj šport,“ povedal riaditeľ knižnice Mgr. art. Roman Večerek.

Oravská knižnica zabezpečuje slobodný prístup k informáciám. Podporuje celoživotné vzdelávanie a svojimi kultúrno-spoločenskými a výchovnými aktivitami sa zameriava nie len na deti a mládež, ale aj dospelého čitateľa a formuje tak informačnú gramotnosť, či podporuje záujem o čítanie. Netradičná výstava v tradičných priestoroch poukazuje na prepojenie čitateľských aktivít s tými športovými, či historickými.

Nie len aktívni čitatelia sú u nás vítaní a môžu si spestriť svoj čas, ale aj milovníci bicyklov, či historických artefaktov.

Podujatie je súčasťou Európskeho týždňa mobility 2021, ktoré prebieha od 16. – 22. septembra.  Vyhlasuje ho Európska únia. Podujatie má prispieť k zvráteniu nepriaznivých trendov v oblasti životného prostredia a starostlivosti o zdravie. Snahou je obmedziť používanie osobných automobilov a využívať také formy dopravy, ktoré chránia životné prostredie a prospievajú nášmu zdraviu: bicykel, chôdzu či verejnú dopravu.

Výstava v priestoroch Oravskej knižnice potrvá do 31. 10. 2021.

Mgr. art. Roman Večerek
riaditeľ Oravskej knižnice Antona Habovštiaka