Slová už nestačia…POMÔŽTE

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja sa pridáva k pomoci pre obyvateľov Ukrajiny.

Obracia sa s prosbou aj na svojich knihomoľov a knihomoľky. Slová už nestačia…POMÔŽTE…

Ak môžete, pridajte sa a pomôžte s nami.

Organizácie, ktoré sú overené a pomáhajú obyvateľom:

Človek v ohrození – https://clovekvohrozeni.sk/pomoc-ukrajina/

Dary budú použité na pomoc obetiam ozbrojeného konfliktu: ľuďom, ktorí kvôli vojne opúšťajú svoje domovy a na ochranu ohrozených rodín a jednotlivcov. Vyzbierané peniaze pomôžu zabezpečiť pitnú vodu a jedlo, psychosociálnu podporu, bezpečné ubytovanie a pokryjú ďalšie vzniknuté humanitárne potreby. Organizácia Človek v ohrození dlhodobo realizuje aktivity na Ukrajine. Časť peňazí bude použitá na základné potreby ukrajinských utečencov na Slovensku.

Slovenský Červený kríž – https://redcross.darujme.sk/pomahame-ukrajine/

Pracovníci a dobrovoľníci Slovenského Červeného kríža sú pripravení pomáhať na hraniciach s Ukrajinou – poskytovať prvú pomoc, asistovať v prípade potreby prepravy imobilných ľudí, pri podporných službách a poskytovať v rámci svojho mandátu Pátraciu službu – spájanie rodín v prípade, že v dôsledku konfliktu stratia kontakt so svojimi blízkymi.

Nadácia Integra – https://integra.sk/kampane/kriza-na-ukrajine/

Svojím darom podporíte opatrenia, ktoré v čase núdze poslúžia ľuďom na úteku priamo na Ukrajine alebo v okolitých štátoch, najmä v Poľsku a na Slovensku. Na Ukrajine pomohli zriadiť dočasné útočisko pri Kyjeve pre ľudí v pohybe a priamo tam poskytujú pomoc.

Slovenská katolícka charita – https://charita.darujme.sk/ukrajina/

Výnos bude použitý na akútnu pomoc ľuďom v oblasti konfliktu, stravu, ubytovanie a zabezpečenie základných potrieb. Zbierka prebieha v spolupráci s ukrajinskou charitou a lokálnou Caritas Donetsk, dlhodobým partnerom Slovenskej katolíckej charity.

Sme spolu – UkraineSlovakiaSOS – https://smespolu-ukraineslovakia.darujme.sk/sos/

Organizácia pomáha ľuďom v núdzi na Ukrajine už od roku 2014. Teraz potrebuje urgentne zabezpečiť zdravotnícky materiál, spacáky či hygienické potreby pre obete vojny. Informácie o miestach zbierok, kde môžete priniesť potrebné veci, nájdete tu.

Úsmev ako dar – https://usmev.darujme.sk/susedska-pomoc-ukrajine/

Organizácia Úsmev ako dar zameriava svoju pomoc na rodiny, ktoré pred hrozbou vojny museli utiecť z východu Ukrajiny do Užhorodu. Žijú v skromných príbytkoch a sú vďační za každú pomoc. Peniaze budú použité na úhradu energií, liekov a zdravotných pomôcok či lekárskych úkonov.

Depaul Slovensko – https://depaulslovensko.darujme.sk/pomoc-ukrajine/

Depaul Slovensko chce vyzbieranými peniazmi pomôcť kolegom z Depaul Ukrajina. Potrebujú finančnú pomoc, ktorá im v týchto kritických dňoch umožní ďalej pomáhať, a to nielen ľuďom na ulici, ale aj ďalším, ktorí kvôli vojne ušli alebo stratili svoj domov. Zbierkou bude financovaná humanitárna pomoc podľa potrieb, ktoré budú na ukrajinskej strane. Ak sa situácia zhorší a kontakt bude prerušený, peniaze budú použité na pomoc ukrajinským utečencom na Slovensku.

ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi – https://acn-slovensko.darujme.sk/ukrajina-fd278/

Peniaze budú využité na poskytovanie jedla, vody, zdravotnej starostlivosti či úkrytu obetiam vojny a obrovskému množstvu ľudí, ktorí sa dali na útek. Ďalej z nich bude financovaná okamžitá pomoc obyvateľom diecéz v núdzi v regiónoch Charkova, Záporožia, Donecka, Odesy a na Kryme. Peniazmi tiež umožníte 4 789 kňazom a 1 350 rehoľným sestrám naprieč Ukrajinou, aby mohli naďalej pomáhať núdznym v ich farnostiach.

Komunitná nadácia Zdravé mesto Banská Bystrica – https://knzm.darujme.sk/bb-pomaha-ukrajncom-a-ukrajinkam/

Dary pomôžu dobrovoľníkom priamo na hraniciach a vďaka nim bude môcť Komunitná nadácia zdravé mesto poskytnúť pomoc tým utečencom, ktorí sa rozhodnú zostať v Banskobystrickom kraji.

ICEJ – Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem na Slovensku – https://icej.darujme.sk/utek-do-bezpecia/ 

Dary budú použité na pomoc pri evakuácii ukrajinských židov.

Magna – https://donate.magna.org/sk/ukrajina/

Organizácia Magna dlhodobo poskytuje pomoc hlavne v oblasti zdravotnej starostlivosti na Ukrajine a má tam aktuálne zásoby liekov a zdravotníckého materiálu.  Jej pracovníci sú v teréne vždy, keď to situácia umožní. Váš dar im umožní pomôcť ľuďom postihnutým vojnou, medzi ktorými je aj viac ako 300-tisíc detí.

UNICEF – https://www.unicef.sk/ukrajina/

Vaše príspevky budú použité na pomoc deťom a ich rodinám, konkrétne na zabezpečenie ich základných potrieb: jedla, liekov, strechy nad hlavou, prístupu k čistej vode a psychosociálnej pomoci.

Spojená výzva mimovládnych organizácií – #KtoPomozeUkrajine – https://www.donio.sk/kto-pomoze-ukrajine

Výzva vznikla v spolupráci s viacerými slovenskými mimovládnymi organizáciami. Ide primárne o humanitárnu pomoc na Ukrajine, alebo v prípade eskalácie pomoc tým Ukrajinkám a Ukrajincom, ktorí budú hľadať bezpečie na území našej krajiny. Financie pomôžu zabezpečiť hlavne pitnú vodu, potravinové a hygienické balíčky či lieky a iné zdravotnícke potreby, ale aj právnu a psychologickú pomoc.

Ukrajinský červený kríž – https://redcross.org.ua/en/

Červený kríž bude môcť vďaka vašim príspevkom okamžite poskytovať prvú pomoc v oblastiach s obmedzeným prístupom k zdravotníckym službám a humanitárnu pomoc všetkým ľuďom v núdzi.

Zoznam organizácií na Ukrajine, ktoré môžete priamo podporiť: https://www.feminists.co/support-ukraine?fbclid=IwAR1_auKU3CtWRYKHi1a9R4HbQMm4yO3Xjo-eKy6gasVLAXBPF5ZV1B_TvPk

Ak organizujete pomoc pre Ukrajinu, ozvite sa nám na info@darujme.sk.