Stretnutie venované Mudroňovcom a Halašovcom

Stretnutie venované Mudroňovcom a Halašovcom

Obec Oravcov o. z., združujúca oravských rodákov a priateľov regiónu Orava v spolupráci s Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Slovenskou advokátskou komorou pozýva na spoločensko-kultúrne stretnutie venované oravským rodákom a advokátom MUDROŇOVCOM A HALAŠOVCOM.

Kedy: 9. apríla 2019 od 16.00 hod.
Kde: Justiho sieň, PRIMACIÁLNY PALÁC
Bratislava – MČ Staré Mesto

PROGRAM:

Otvorenie – privítanie: richtár Oravcov, zástupca SAK
Peter Huba: Mudroňovci a Halašovci – národní buditelia, literáti…
Peter Kerecman: Advokáti Mudroňovci a Halašovci – obhajcovia aj obžalovaní a odsúdení
Kultúrny program
Ukončenie

Pozvánka (PDF, 141 kB)