Súťaž: Lesný hlavolam

Súťaž: Lesný hlavolam

Národné lesnícke centrum v rámci 14. ročníka projektu LES UKRYTÝ V KNIHE vyhlasuje súťaž o vytvorenie vlastnej knihy – diela: „LESNÝ HLAVOLAM“.

Čo je to hlavolam?
Je to hádanka, záhada, problém, ktorý skúša vynaliezavosť riešiteľa. Hlavolamy sú úlohy, ktoré nás nútia rozmýšľať, doslova si „lámeme hlavu“ nad niečím, čo si nevieme vysvetliť a snažíme sa vyriešiť.

Cieľom našej súťaže je nájsť nezvyčajný jav – LESNÝ HLAVOLAM, ktorý môžeme nájsť v lese alebo nejakým spôsobom súvisí s lesom – a vysvetliť ho slovne alebo výtvarne.

NÁPADITOSŤ:

 • Vytvorený LESNÝ HLAVOLAM by mal byť originálnym dielkom autora alebo kolektívu autorov. Témou je les, lesné zvieratá – ich správanie, rastliny, prírodné javy – všetko čo môžeme nájsť v lese.
 • HLAVOLAM môže byť slovný alebo vyjadrený obrázkom tak, aby vysvetlenie bolo jasné, hlavolam vyriešený.
 • HLAVOLAM môže byť kombináciou slova a kresby, vystihujúci danú tému.
 • Pri tvorbe HLAVOLAMU môžu byť využité rôzne výtvarné techniky (kresba, maľba, grafika a iné), prírodný materiál (semienko, konárik a iné).
 • Porota bude brať do úvahy nielen obsah ale aj celkový vzhľad daného diela.

FORMÁLNA STRÁNKA SLOVNÍKA:

 • Formát HLAVOLAMU – A5 alebo A4, rozsah minimálne 1 strana.
 • HLAVOLAM musí byť, v prípade viacerých strán, zviazaný tak, aby jednotlivé strany držali pevne spolu, väzba ľubovoľná (krúžková, ručne zviazané, zošité atď.)

POVINNÉ NÁLEŽITOSTI HLAVOLAMU:

 • Názov, rok a miesto vydania
 • Autor, ilustrátor (meno, škola, ročník)

VEKOVÁ KATEGÓRIA :

Do súťaže sa môžu zapojiť deti a žiaci vo veku do 15 rokov – jednotlivci alebo kolektívy.

HODNOTENIE:

 • LESNÉ HLAVOLAMY, ktoré nebudú spĺňať vyššie uvedené náležitosti po obsahovej a formálnej stránke, NEBUDÚ hodnotené!
 • Porota bude dôsledne hodnotiť nápaditosť, originalitu a vlastný vklad do diela.
 • Porota ocení vytvorené hlavolamy a najlepší autori a kolektívy budú odmenení knižnými poukážkami.

TERMÍNY:

 • Súťažné práce noste na detské oddelenie Oravskej knižnice Antona Habovštiaka do 27. mája 2023.
 • Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 14. júna 2024 v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene.

KONTAKT:

Ala Javorková, 0915 647 014
Oravská knižnica Antona Habovštiaka, S. Nováka 1763/2, 026 01 Dolný Kubín
Informácie nájdete na: www.lesnapedagogika.sk/portal/luk/

Plagát (PDF, 737 kB)

Rok 2024 prináša 14. ročník celoslovenskej kampane venovaný lesom a čítaniu o lese. Viete, že v lese môžete nájsť aj matematiku? MAGICKÉ ČÍSLA V LESE budeme hľadať v príbehu o Silvuške a LESNÝ HLAVOLAM vytvoria všetci, ktorí sa zapoja do korešpondenčnej súťaže.

Kampaň podporuje rozvoj čitateľskej a prírodovednej gramotnosti detí, poukazuje na význam lesa a lesníctva pre spoločnosť prostredníctvom kníh.