Týždeň slovenských knižníc

Týždeň slovenských knižníc

Pozývame Vás na 20. ročník celoslovenského podujatia „Týždeň slovenských knižníc“, ktoré sa bude konať v dňoch 4. – 10. 3. 2019 pod spoločným mottom: Knižnice pre všetkých.

Podujatie vyhlasujú:
Slovenská asociácia knižníc
Spolok slovenských knihovníkov a knižníc
Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne

Program

Pondelok 4. 3. 2019

Prázdniny v knižnici: Zabavme sa s knihou
Čítanie a tvorenie pre deti.
Miesto a čas konania: Detské oddelenie o 10:00 hod.

Utorok 5. 3. 2019

Marec – mesiac knihy
Tematické podujatie o histórii a tradícii sviatku venovaného knihám a čítaniu.
Aktivita pre klientov Zariadenia pre seniorov a Domova sociálnych služieb v Dolnom Kubíne.

Prázdniny v knižnici: Zabavme sa s knihou
Čítanie a tvorenie pre deti.
Miesto a čas konania: Detské oddelenie o 10:00 hod.

Streda 6. 3. 2019

Prázdniny v knižnici: Zabavme sa s knihou
Čítanie a tvorenie pre deti.
Miesto a čas konania: Detské oddelenie o 10:00 hod.

Tréning pamäti seniorov
Kurz zameraný na posilňovanie pamäti, pozornosti a koncentrácie, ktorý je realizovaný skupinovou formou (10-12 účastníkov) v rozsahu 10 lekcií raz týždenne. Účasť na podujatí je potrebné vopred nahlásiť.
Miesto a čas konania: Spoločenská miestnosť o 13:30 hod.

Čitateľský klub
Podujatie pre všetkých, ktorí by chceli zdieľať svoje čitateľské zážitky a radi by sa o prečítanom rozprávali.
Miesto a čas konania: Spoločenská miestnosť o 16:00 hod.

Štvrtok 7. 3. 2019

Prázdniny v knižnici: Zabavme sa s knihou
Čítanie a tvorenie pre deti.
Miesto a čas konania: Detské oddelenie o 10:00 hod.

Piatok 8. 3. 2019

Prázdniny v knižnici: Zabavme sa s knihou
Čítanie a tvorenie pre deti.
Miesto a čas konania: Detské oddelenie o 10:00 hod.

Bezplatný zápis nových čitateľov
Ten, kto zatiaľ nemal príležitosť, môže využiť ponuku bezplatného zápisu za čitateľov knižnice na obdobie 12 mesiacov. Stačí, ak záujemcovia navštívia v piatok 8. 3. 2019 oddelenie beletrie, kde sa realizuje centrálna registrácia čitateľov.

Počas celého týždňa

Kniha Oravy 2018
Výstava kníh nominovaných do regionálnej súťaže o najzaujímavejšiu regionálnu publikáciu uplynulého roka, ktorú vyberajú čitatelia hlasovaním. Návštevníci si môžu knihy prezrieť na náučnom oddelení a hlasovať na jednotlivých oddeleniach knižnice alebo na www.oravskakniznica.sk.

Stalo sa v roku 1919
Výstava dokumentov z archívu historika a spisovateľa Petra Hubu.

Najlepší školský časopis 2019
16. ročník súťaže školských časopisov základných škôl Oravy.
Organizované v spolupráci s týždenníkom MY Oravské noviny a Petit press a.s.

Naj triedna/školská nástenka
3. ročník súťaže násteniek základných škôl Oravy.
Organizované v spolupráci s týždenníkom MY Oravské noviny a Petit press a.s.

Knižničné hliadky
Ľudí, čítajúcich na verejných miestach, odmenia knižničné hliadky.

POKIAĽ NIE JE UVEDENÉ INAK, PODUJATIA SA USKUTOČNIA V PRIESTOROCH KNIŽNICE