Čítajme si... 2017

Čítajme si… 2017

Linka detskej istoty a Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne Ťa pozývajú na 10. ročník detského čitateľského maratónu „Čítajme si…“. Čítať ďalej

Otvorenie výstavy STANISLAV MARKOVIČ - REKAPITULÁCIA

Otvorenie výstavy STANISLAV MARKOVIČ – REKAPITULÁCIA

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a autor Vás srdečne pozývajú na otvorenie výstavy STANISLAV MARKOVIČ – REKAPITULÁCIA (kresba, grafika, publicistika, literatúra). Čítať ďalej

Súťaže pre deti a mládež

Súťaže pre deti a mládež

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja vyhlasuje literárnu súťaž Cesta do krajiny fantázie a výtvarnú súťaž U nás taká obyčaj… pre deti a mládež od 6 do 15 rokov. Čítať ďalej

Súťaž Čítame s nezábudníkom

Čítame s nezábudníkom

Žilinský samosprávny kraj a Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne vyhlasujú čitateľskú súťaž pre deti Čítame s nezábudníkom.

Čítať ďalej

Najlepší školský časopis 2017 a Naj triedna / školská nástenka

Súťaž o naj školský časopis a nástenku 2017

Žilinský samosprávny kraj, Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne a Petit Press, a. s., MY – Oravské noviny vyhlasujú 14. ročník regionálnej súťaže školských časopisov základných škôl Oravy NAJLEPŠÍ ŠKOLSKÝ ČASOPIS 2017 a 1. ročník súťaže o najoriginálnejšiu tematickú nástenku NAJ TRIEDNA / ŠKOLSKÁ NÁSTENKA. Čítať ďalej

Výstava Neznámi hrdinovia

Výstava Neznámi hrdinovia

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja Vás srdečne pozýva na putovnú výstavu NEZNÁMI HRDINOVIA / UNKNOWN HEROES. Fotografická výstava je venovaná osudom amerických letcov, ktorí nútene pristáli na území Slovenska počas 2. svetovej vojny a domácim obyvateľom, ktorí im pomáhali. Čítať ďalej

Kniha Oravy 2016

Vyhodnotenie súťaže Kniha Oravy 2016

Žilinský samosprávny kraj, Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne a MY – Oravské noviny, TV DK – Infoštúdio mesta Dolný Kubín Vás pozývajú na vyhodnotenie regionálnej súťaže KNIHA ORAVY 2016. Čítať ďalej

Súťaž Stvárni knihu

Súťaž Stvárni knihu 2017

Zapojte sa do súťaže Stvárni knihu 2017, ktorú vyhlasuje a organizuje Kreatívny Klub Luna, o. z. Cieľom súťaže je spojiť posolstvo obľúbenej knihy s handmade tvorbou. Úlohou súťažiacich bude pomocou troch až piatich prvkov stvárniť akoukoľvek výtvarnou alebo kreatívnou technikou konkrétnu knihu. Čítať ďalej

Z Božej vôle palatín

Prezentácia knihy Z Božej vôle palatín

Žilinský samosprávny kraj, Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne, Vydavateľstvo Tranoscius v Liptovskom Mikuláši, Miestny odbor Matice slovenskej v Dolnom Kubíne a autor Vás srdečne pozývajú na prezentáciu novej knihy Petra Hubu Z Božej vôle palatín. V programe vystúpia žiaci a pedagógovia ZUŠ Ivana Ballu v Dolnom Kubíne a Jozef Kaščák. Čítať ďalej

Týždeň slovenských knižníc

Týždeň slovenských knižníc

Pozývame Vás na 18. ročník celoslovenského podujatia „Týždeň slovenských knižníc“, ktoré sa bude konať v dňoch 13. – 19. 3. 2017 pod spoločným mottom: Knižnice pre všetkých.

Podujatie vyhlasujú:
Slovenská asociácia knižníc
Spolok slovenských knihovníkov a knižníc
Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne

Čítať ďalej