Literárna súťaž pre deti do 15 rokov

Vyhodnotenie literárnej súťaže pre deti

Žilinský samosprávny kraj a Oravská knižnica Antona Habovštiaka v spolupráci s Mestom Dolný Kubín pri príležitosti Európskeho týždňa mobility 2016 vyhlasujú výsledky literárnej súťaže pre deti do 15 rokov „Predné kolo, zadné kolo, veselo sa točí…“ DOBRODRUŽSTVÁ S MOJÍM BICYKLOM.

Čítať ďalej

Tréning pamäti seniorov

Tréning pamäti seniorov

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pozýva záujemcov na Tréning pamäti seniorov. Čítať ďalej

Príbeh slovenskej hymny a jej autora

Príbeh slovenskej hymny a jej autora

Žilinský samosprávny kraj, Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne, Vydavateľstvo Matice slovenskej, Miestny odbor Matice slovenskej v Dolnom Kubíne a autor Vás srdečne pozývajú na prezentáciu novej knihy Petra Hubu Príbeh slovenskej hymny a jej autora. Čítať ďalej

Židovské sviatky, tradície a zvyky

Židovské sviatky, tradície a zvyky

Žilinský samosprávny kraj a Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne Vás pozývajú na besedu s PaedDr. Albínou Pánikovou

ŽIDOVSKÉ SVIATKY, TRADÍCIE A ZVYKY (PRIPOMENUTIE SI DEJÍN ŽIDOVSKEJ KOMUNITY V DOLNOM KUBÍNE)

Čítať ďalej

Literárna súťaž pre deti do 15 rokov

Literárna súťaž pre deti

Žilinský samosprávny kraj a Oravská knižnica Antona Habovštiaka v spolupráci s Mestom Dolný Kubín pri príležitosti Európskeho týždňa mobility 2016 vyhlasujú literárnu súťaž pre deti do 15 rokov

„Predné kolo, zadné kolo, veselo sa točí…“
DOBRODRUŽSTVÁ S MOJÍM BICYKLOM.

Čítať ďalej

Nový vstup do budovy

Zmena otváracích hodín

Oznamujeme našim čitateľom a návštevníkom, že Oravská knižnica Antona Habovštiaka bude v sobotu 3.9., 10.9. a 17.9.2016 zatvorená.

Od 24.9.2016 bude knižnica poskytovať svoje služby pre verejnosť aj v sobotu.

Ďakujeme za porozumenie. Čítať ďalej

Workshop SAIA

Workshop SAIA

Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA, n. o.), Inštitút pre rozvoj mládeže V.I.A.C. a Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne srdečne pozývajú študentov, absolventov a širokú verejnosť na workshop Čo namiešať do životopisu a motivačného listu k žiadosti o štipendium. Čítať ďalej

Prázdniny v knižnici

Prázdniny v knižnici

Pozývame všetky deti na tvorivú dielňu „ZO STARÉHO NOVÉ“, na ktorej si vytvoria darčekovú tašku zo starých kalendárov. Čítať ďalej

Pamätník oslobodenia

Zľava pre vojnových veteránov

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja poskytuje pre vojnových veteránov bezplatné zápisné do knižnice s platnosťou od 1. 8. 2016. Čítať ďalej

Klub moderných spoločenských hier

Klub moderných spoločenských hier

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v spolupráci s ALBI s. r. o. Žilina otvárajú pre svojich čitateľov klub a požičovňu moderných spoločenských hier. Čítať ďalej