Deň ľudovej rozprávky 2015

Milí mladí čitatelia,
zapojte sa do súťaže v rámci Dňa ľudovej rozprávky 2015 a vyhrajte zaujímavé ceny.

Prečítajte si niektorú z vybraných ľudových rozprávok (zoznam je uvedený na konci článku) a skúste vymyslieť jej vtipné pokračovanie vo forme príbehu, komixu alebo básne, to už necháme na vás. Môžete si vybrať jednu i viac rozprávok a hotové práce prineste na detské oddelenie Oravskej knižnice.

Nezabudnite na každý príbeh napísať svoje kontaktné údaje (meno, trieda, škola/knižnica), aby sme presne vedeli, kam prípadnú cenu odoslať. Ceny a odmeny budú doručené najneskôr do konca školského roka 2014/2015.

Uzávierka súťaže je 31. 3. 2015.

Kontaktný e-mail: detske@oravskakniznica.sk

Deň ľudovej rozprávky organizuje: Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Projekt zastrešuje a podporuje: SAK – Slovenská asociácia knižníc
Projektu pomáha: Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove a www.murovacitaren.sk

Zoznam rozprávok:

O dvanástich mesiačikoch
Trojruža
O chudobnom mlynárovi
Zakliata hora
Zlatovláska
Drevená krava
O troch grošoch
Ako šlo vajce na vandrovku
Tri holúbky
Soľ nad zlato

Tešíme sa na vaše práce!