Diskusia s ukrajinským vojenským kaplánom

Diskusia s ukrajinským vojenským kaplánom

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Vás pozýva na diskusiu s ukrajinským vojenským kaplánom.

sobota 14. 10. 2023 | 17.00 hod.
spoločenská miestnosť knižnice

Žeňa je mesiánsky žid (okolo 33 rokov), ktorý uveril v Ježiša v 18tich rokoch a odvtedy je členom židovskej kresťanskej komunity (obščina). Pochádza z mesta Vinica, ale aktuálne je člen komunity v Kyjive, kde je aj najväčšia komunita mesiánskych židov na svete. Po začiatku vojny sa najprv zaoberal iba dobrovoľníctvom, neskôr sa spolu so spoločenstvom rozhodol pomáhať aj duchovne. Bol prijatý ako člen spolku vojenských kaplánov (okolo 1000 ľudí medzidenominačne) a začal jazdiť aj priamo na front. Postupom času prešiel viacero oblastí, momentálne má jeden batalión (cca 2000 ľudí) a s niektorými jednotkami (najmä skupinou medikov) sa hýbu tak, ako je to pre nich potrebné. Na front jazdí približne každé 3 týždne a keď dovezie humanitárku, strávi tam s vojakmi zhruba týždeň. V súčasnosti chodieva najmä na miesta prebiehajúcej protiofenzívy a pár dní dozadu sa odtiaľ vrátil. Ľudia zo Slovenska sú jediní zahraniční donori a domáci obyvatelia sú za to veľmi vďační.

Oravská knižnica Antona Habovštiaka
Samuela Nováka 1763/2
026 80 Dolný Kubín

LATITUDE: 49° 12′ 31,967” N • LONGITUDE: 19° 17′ 45,316” E
LATITUDE1: 49,2088797681531 • LONGITUDE1: 19,2959212205358