Druhy Chráneného vtáčieho územia Horná Orava

Výstava: Druhy Chráneného vtáčieho územia Horná Orava

Správa Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava a Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne pozývajú na výstavu, ktorá prináša pohľad do života kritériových druhov vtáctva. Prítomnosť týchto druhov v avifaune Oravy, prispela k zaradeniu územia do európskej siete Chránených vtáčích území NATURA 2000.

1. – 30. jún
letná čitáreň knižnice
v rámci otváracích hodín

Oravská knižnica Antona Habovštiaka
kultúrna organizácia Žilinského samosprávneho kraja
Samuela Nováka 1763/2
026 80 Dolný Kubín

LATITUDE: 49° 12′ 31,967” N • LONGITUDE: 19° 17′ 45,316” E
LATITUDE1: 49,2088797681531 • LONGITUDE1: 19,2959212205358