Európsky týždeň mobility

Európsky týždeň mobility 2021

Európska únia každoročne v dňoch 16. – 22. septembra vyhlasuje Európsky týždeň mobility, ktorý má prispieť k zvráteniu nepriaznivých trendov v oblasti životného prostredia a starostlivosti o zdravie. Snahou je obmedziť používanie osobných automobilov a využívať také formy dopravy, ktoré chránia životné prostredie a prospievajú nášmu zdraviu: bicykel, chôdzu či verejnú dopravu. Mesto Dolný Kubín so svojimi partnermi pre Vás pripravilo aj v tomto roku viacero zaujímavých akcií, ktorých cieľom je podporiť myšlienku Európskeho týždňa mobility.

Európsky týždeň mobility oslavuje nezlomnosť miest a ich úspechy a zároveň sa snaží udržať tento potenciál. Trendy, ktoré sa začali minulý rok, ako napríklad zvyšovanie aktívnej mobility a využívanie mobility s nízkymi alebo nulovými emisiami, vyžadujú ďalšiu podporu. V súlade s tohtoročnou témou „Bezpečne a zdravo udržateľnou dopravou“ sú štyri ústredné témy: duševné a fyzické zdravie, bezpečnosť a reakcia na COVID-19.

Európsky týždeň mobility

Plagát (PDF, 460 kB)

Sprievodné akcie v Oravskej knižnici

Každý sám a predsa spolu
  • Zážitkové čítania pre školy na tému duševného zdravia (využitie kníh z fondu knižnice, rôzne podporné aktivity, rozhovory a pod. zamerané na reakcie detí na COVID-19 – ako vnímali seba, keď mali vyučovanie doma, keď niekto blízky z ich okolia ochorel, keď mali COVID-19…)
Semafor, ktorého boleli oči
  • Zážitkové čítanie rozprávky Daniela Heviera s prvkami dopravnej výchovy pre deti MŠ a mladších žiakov ZŠ.
Bezpečne na ceste
  • Kvíz o pravidlách cestnej premávky a o správaní sa chodcov cyklistov, určený deťom MŠ a ZŠ.
Zachráň sa, kto môžeš
  • Bábkové divadelné predstavenie o putovaní dvoch žabiakov. Určené pre deti MŠ a ZŠ.
Ako to bolo predtým
  • Mikrovýstava historických a motorizovaných bicyklov. 20.9. – 31. 10. 2021. Majiteľ vystavených exponátov: Branislav Penička.
Začni sám od seba – výzva
  • Zamestnanci Oravskej knižnice budú v rámci ETM používať namiesto osobného automobilu hromadné cestovné prostriedky, prípadne kolobežky, bicykel, chôdzu.
Ďalšie aktivity Oravskej knižnice
  • Ak sa čitateľ preukáže cestovným lístkom z hromadnej dopravy, alebo sa preukáže preukážkou na vlak a autobus, knižnica mu odpustí upomienku.
  • Ak sa čitateľ preukáže cestovným lístkom z hromadnej dopravy, alebo sa preukáže preukážkou na vlak a autobus, knižnica mu poskytne internet a rešeršné služby zdarma.
  • Výstava kníh s dopravnou tématikou.

Kontakt v prípade záujmu:

Mgr. Mária Babík Ferancová, koordinátorka služieb a kultúrno-výchovnej činnosti
č. t. 586 2277, e-mail: podujatia@oravskakniznica.sk