Knihomoli do Aquaparku

Súťaž: Knihomoli do Aquaparku

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja vyhlasuje súťaž kolektívov pre základné školy na podporu čitateľskej gramotnosti „Knihomoli do Aquaparku“.

keď kolektív:

  • bude navštevovať Oravskú knižnicu Antona Habovštiaka,
  • bude veľa čítať,
  • bude kresliť, písať a hovoriť o tom, čo prečítal,

tak najúspešnejší kolektív:

  • získa trojhodinový vstup do AquaRelaxu Dolný Kubín úplne zadarmo.

Súťaž trvá od 1. októbra 2021 do 31. mája 2022.
Súťaž je určená pre žiakov 1. stupňa a 2. stupňa základných škôl v okrese Dolný Kubín

Pravidlá súťaže:

  1. Do súťaže sa prihlasujú kolektívy v spolupráci s učiteľmi v priebehu mesiaca september 2021. Na prihlásenie je potrebný menný zoznam žiakov a tiež súhlas so spracovaním a prezentovaním žiackych prác.
  2. Všetci žiaci musia byť registrovanými čitateľmi Oravskej knižnice Antona Habovštiaka, a až potom budú kolektívy zaradené do súťaže. Nezaregistrovaní žiaci získajú čitateľský preukaz za zvýhodnené členské.
  3. Najúspešnejší triedny kolektív musí mať najviac vstupov a výpožičiek v knižnici, teda členovia kolektívum musia prečítať najviac kníh a minimálne traja z triedy odprezentujú prečítanú knihu. Prezentovať môžete písomnou, kreslenou, powerpointovou formou, alebo aj formou fotografie, videa. Prezentácie budú zverejnené na našich stránkach, a to webových a sociálnych sieťach.
  4. Minimálne tri prezentácie za jeden kolektív pošlete každý mesiac do knižnice na adresu podujatia@oravskakniznica.sk.
  5. Hodnotiť sa bude aktivita a kreativita jednotlivcov ako celku za danú triedu.
  6. Víťaza vyhlásime v júni 2022.

Pravidlá súťaže (PDF, 70 kB)
Plagát (PDF, 534 kB)

Kontaktná osoba: Mgr. Mária Babík Ferancová, podujatia@oravskakniznica.sk, 0948 838 261

Oravská knižnica Antona Habovštiaka
kultúrna organizácia Žilinského samosprávneho kraja
Samuela Nováka 1763/2
026 80 Dolný Kubín

LATITUDE: 49° 12′ 31,967” N • LONGITUDE: 19° 17′ 45,316” E
LATITUDE1: 49,2088797681531 • LONGITUDE1: 19,2959212205358