Hlasujte za KNIHU ORAVY 2023

Hlasujte za KNIHU ORAVY 2023

Zapojte sa do súťaže KNIHA ORAVY 2023 a podporte svoju obľúbenú knihu.

Podmienky súťaže:

Dôležité termíny súťaže:

 • Hlasovanie bude prebiehať od 4. marca do 13. apríla 2024
 • Predpokladaný termín vyhlásenia výsledkov súťaže bude 23. apríla 2024 v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne

Súťažné kategórie:

Nominované knihy sú rozdelené do dvoch súťažných kategórií:

 1. kategória: beletria
 2. kategória: odborná literatúra

Kde nájdete nominované knihy?

 • Nominované knihy budú postupne predstavované mediálnymi partnermi, na internetovej stránke knižnice a Žilinského samosprávneho kraja a v čase od 29. februára do 13. apríla 2024 budú vystavené v knižnici.

Kto rozhodne o výsledkoch súťaže?

 • O víťaznej knihe rozhodne čitateľská verejnosť prostredníctvom hlasovacích lístkov. Hlasovanie bude možné realizovať po uzávierke nominácií v čase od 4. marca do 13. apríla 2024.
 • Hlasovacie lístky budú uverejňované v regionálnych novinách MY Orava a Spoločník, alebo si ich záujemcovia môžu vyzdvihnúť priamo v knižnici. Verejnosť môže hlasovať aj prostredníctvom online hlasovacieho lístka zverejneného na web stránke knižnice.
 • Na jednom hlasovacom lístku môže hlasujúci udeliť jeden hlas knihe v 1. kategórii (beletria) a jeden hlas knihe v druhej kategórii (odborná literatúra).
 • Hlasujúci môže udeliť jednej knihe len jeden hlas.
 • Počas trvania súťaže môže hlasujúci hlasovať len jedenkrát.
 • Platný je len originálny hlasovací lístok, ktorý bude k dispozícii v knižnici, prostredníctvom online hlasovacieho lístka na web stránke knižnice alebo uverejnený v regionálnych novinách MY Orava a Spoločník.
 • Hlasovací lístok je potrebné doručiť do knižnice osobne, poštou alebo prostredníctvom online hlasovacieho lístka.

Kniha, ktorá získa najviac čitateľských hlasov, získa ocenenie Kniha Oravy 2023.

Na slávnostnom vyhodnotení súťaže budú z hlasujúcich vyžrebovaní traja výhercovia, ktorí získajú vecné ceny, predplatné regionálnych novín MY Orava a Spoločník, zápisné v Oravskej knižnici na 365 dní.

Nominované knihy po skončení súťaže ostávajú majetkom knižnice, aby boli natrvalo prístupné jej čitateľom.

Hlasovacie lístky budú po skončení súťaže skartované za účasti trojčlennej komisie.

Autorom víťazných kníh knižnica bezplatne ponúkne spoluprácu a priestor pre prezentáciu publikácií širokej verejnosti.

Z kníh, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach súťaže v každom regióne Žilinského kraja bude zostavená putovná výstava, ktorá bude postupne prezentovaná v každej regionálnej knižnici Žilinského samosprávneho kraja.

Termíny putovnej výstavy:

 1. Krajská knižnica v Žiline (27. 05. 2024 – 15. 06. 2024)
 2. Liptovská knižnica G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši (24. 06. 2024 – 13. 07. 2024)
 3. Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne (22. 07. 2024 – 10. 08. 2024)
 4. Turčianska knižnica v Martine (19. 08. 2024 – 07. 09. 2024)
 5. Kysucká knižnica v Čadci (16. 09. 2024 – 05. 10. 2024)

Kontakt:

Poštová adresa:
Oravská knižnica Antona Habovštiaka
Ul. Samuela Nováka 1763/2
026 80 Dolný Kubín

Tel.: 043/586 2277, 043/586 3368
e-mail: kniha.oravy@gmail.com
web: https://oravskakniznica.sk
https://www.facebook.com/oravskakniznica