Knižnice bolo počuť naprieč celým Slovenskom

Je nás počuť 2024

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja organizovala už štvrtý ročník podujatia s názvom Je nás počuť. Iniciátorom projektu bola v roku 2021 Oravská knižnica Antona Habovštiaka. V súčasnosti je projekt je spoločnou aktivitou knižníc Žilinského kraja. Tento rok sa k nim pridalo vyše 70 knižníc v rámci celého Slovenska. Patronát nad podujatím už po tretí krát prevzala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová.

Podujatie sa konalo v rámci národného Týždňa slovenských knižníc, ktorého hlavným organizátorom je Slovenská asociácia knižníc. V knižniciach po celom Slovensku, tiež na uliciach, na námestiach, ale aj v obecných rozhlasoch zneli známe hlasy, ktoré nahlas čítali úryvky z kníh. Oravská knižnica sa rozhodla tento rok čítať Povesti Oravskej doliny od Antona Habovštiaka. Rok 2024 je venovaný práve jeho osobnosti. Pripomíname si 100. výročie narodenia, 20. výročie úmrtia a 20. výročie pomenovania knižnice na Oravskú knižnicu Antona Habovštiaka.

„Knižnice sú kamenné budovy, ktoré ponúkajú služby pre ľudí, ale chceme aby ľudia počuli, že sme tu a robíme rôzne podujatia. Chceme poukázať na to že knižnice sú naozaj dôležité kultúrne inštitúcie. Som nesmierne hrdý na to, že tento rok je to už štvrtý ročník projektu Je nás počuť. Som rád že sa k nám pridávajú aj ostatné knižnice. Veríme že knižnica bude pre ľudí čoraz viac atraktívnejšia, tým čo ponúka“ povedal Mgr. Art. Roman Večerek, riaditeľ knižnice.

Projekt sa konal v stredu 6. marca 2024 o 15:30 hod. „V tento deň v rovnakú hodinu knižnice spoločne upozornili na dôležitosť čítania, pretože čím viac nás je, tým viac je nás počuť“, dodáva riaditeľ knižnice.

Pozvanie Oravskej knižnice zúčastniť sa na podujatí a čítať prijali rôzne regionálne osobnosti, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová, prednosta okresného úradu v Dolnom Kubíne Mgr. Pavol Ľorko, riaditeľka odboru kultúry ŽSK, Daša Lofajová, riaditeľ Oravskej knižnice Antona Habovštiaka Roman Večerek, riaditeľka Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne Martina Mesárošová Kvašňovská, riaditeľka ZŠ Martina Kukučína Katarína Števonková, zástupca primátora Dolný Kubín Matúš Lakoštík, prednostka mestského úradu Aďka Barienčíková, riaditeľ Gymnázia P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín Peter Strežo, riaditeľ ZUŠ P.M.Bohúňa Michal Janiga, herečka Miroslava Kupčuláková, zástupcovia Európsky parlament – Kancelária na Slovensku Natalie Šťastna, Jan Pátek, , DrSc. Filmový kritik Peter Konečny predsedníčka neformálneho mládežníckeho parlamentu Mladí za mesto Dorota Eva Večereková, a členovia TFT Ema Stanková,Julia Kakackova, Laura Piecková mnoho iných čitateľov, či dobrovoľníkov.

Všetkým zúčastneným, ako aj čitateľom, ktorí počúvali patrí veľké poďakovanie.

Mgr. Dominika Gluchová
Koordinátorka služieb a kultúrno-výchovnej činnosti