Kurz: Internet a e-mail pre začiatočníkov

Kurz: Internet a e-mail pre začiatočníkov

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne organizuje bezplatný kurz Internet a e-mail pre začiatočníkov.

Termín: 6. 11. 2023 – 27. 11. 2023
(pondelok – streda | 13:00 – 16:00)

Určené pre: seniorov po dovŕšení 65 rokov, poberateľov starobného a invalidného dôchodku.
Rozsah kurzu: 18 hodín

Záujem o kurz je potrebné nahlásiť telefonicky na čísle 043/5862277, osobne na oddelení beletrie alebo na e-mailovej adrese: metodika@oravskakniznica.sk

Ak máte medzi svojimi príbuznými vhodného záujemcu o absolvovanie kurzu, prosím, odovzdajte im túto informáciu.

Oravská knižnica Antona Habovštiaka
kultúrna organizácia Žilinského samosprávneho kraja
Samuela Nováka 1763/2
026 80 Dolný Kubín

LATITUDE: 49° 12′ 31,967” N • LONGITUDE: 19° 17′ 45,316” E
LATITUDE1: 49,2088797681531 • LONGITUDE1: 19,2959212205358