Les ukrytý v knihe 2023

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne sa aj v tomto roku zapojila do celoslovenskej kampane LES UKRYTÝ V KNIHE, ktorá je zameraná na rozvoj čitateľskej a prírodovednej gramotnosti žiakov základných škôl. Magický 13. ročník odkryl v období od 1. apríla do 26. mája 2023 svoje „TAJOMSTVÁM LESA“ prostredníctvom viacerých aktivít a súťaže zameranej na vytvorenie vlastnej „knihy“.

V rámci kampane knižnica uskutočnila 25 sprievodných podujatí, počas ktorých deti čítali rozprávky o lese, pracovali s encyklopédiami o prírode a v tvorivých výtvarných dielňach si vytvárali netradičné záložky do kníh s motívmi lesných zvierat. Kampane sa zúčastnilo spolu 553 detí z rôznych dolnokubínskych škôl, pre ktoré boli uvedené aktivity zároveň prípravou na celoslovenskú súťaž Lesná hádanka.

Vyvrcholením kampane boli dve stretnutia s lesnými pedagógmi Martinom Holubčíkom a Petrom Horváthom, ktorých sa v priestoroch knižnice zúčastnilo 50 detí. Tie mali jedinečnú príležitosť vytvoriť si vlastné pracovné listy, naučili sa skladať tangram a súčasťou podujatí bolo tiež čítanie rozprávky o hlucháňovi Ranostajovi z knihy Miroslava Sanigu Rozprávky spod Čierneho kameňa.

Na slávnostnom vyhodnotení, ktoré sa uskutočnilo dňa 16. júna 2023 v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene, bola okrem šikovných detí ocenená aj najaktívnejšia knihovníčka – Ala Javorková z Oravskej knižnice v Dolnom Kubíne.

Celoslovenskú kampaň LES UKRYTÝ V KNIHE pripravilo Národné lesnícke centrum s podporou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a štátneho podniku LESY SR.