Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti detí a mládeže

Medzinárodná konferencia Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti detí a mládeže

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti
Žilinského samosprávneho kraja Vás pozýva na medzinárodnú konferenciu ROZVÍJANIE ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI DETÍ A MLÁDEŽE

dňa 14.3.2018 o 9.00 hod.
v spoločenskej miestnosti knižnice

Program:

09.00 Otvorenie konferencie
09.15 Mgr.Tibor Hujdič alias pán Mrkvička
Podpora čitateľskej gramotnosti detí – úvod do problematiky, tvorivá dielňa Literárne hádanky
10.15 Mgr. Markéta Andričíková, PhD., FF UPJŠ Košice
Čo hľadá Dierožrút? – tvorivá dielňa s obrázkovou knihou autorov S. a F. Liptákovcov
11.00 Prestávka
11.15 doc. Mgr. art. Barbora Krajč Zamišková, ArtD., VŠMU Bratislava
Dievčatko s veľkou fantáziou – tvorivá dielňa s knihou Pippi Dlhá Pančucha
12.00 dr Katarzyna Pławecka, Uniwersytet Pedagogiczny Krakow
K čítaniu jeden krok – o prebudení lásky k čítaniu z pohľadu súčasnej poľskej praxe
12.45 mgr Agnieszka Bubka-Sagan, Fundację ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom
Celé Poľsko číta deťom 2001-2018
13.30 Diskusia
14.00 Obed

Plagát (PDF, 464 kB)

Aktivita organizovaná v rámci mikroprojektu Cezhraničné kultúrne súzvuky / Transgraniczna spójność kulturalna v partnerskej spolupráci s Miejskou Bibliotekou Publicznou v Limanowej

Oravská knižnica Antona Habovštiaka
Samuela Nováka 1763/2
026 80 Dolný Kubín

LATITUDE: 49° 12′ 31,967″ N • LONGITUDE: 19° 17′ 45,316″ E
LATITUDE1: 49,2088797681531 • LONGITUDE1: 19,2959212205358