Kniha Oravy 2017

Hlasujte za KNIHU ORAVY 2017

Zapojte sa do súťaže KNIHA ORAVY 2017 a podporte svoju obľúbenú knihu.

Podmienky súťaže:

Dôležité termíny súťaže:

 • Hlasovanie bude prebiehať od 1. marca do 5. apríla 2018.
 • Vyhlásenie výsledkov súťaže bude 23. apríla 2018.

Súťažné kategórie:

Nominované knihy budú rozdelené do dvoch súťažných kategórií:

 1. kategória: beletria
 2. kategória: odborná literatúra

Kde nájdete nominované knihy?

 • Nominované knihy budú postupne predstavované mediálnymi partnermi, na internetovej stránke knižnice a Žilinského samosprávneho kraja a v čase od 1. marca do 5. apríla 2018 vystavené v knižnici.

Kto rozhodne o výsledkoch súťaže?

 • O víťaznej knihe rozhodne čitateľská verejnosť prostredníctvom hlasovacích lístkov. Hlasovanie bude možné realizovať po uzávierke nominácií v čase od 1. marca do 5. apríla 2018.
 • Hlasovacie lístky budú uverejnené na web stránke knižnice alebo si ich záujemcovia môžu vyzdvihnúť priamo v knižnici.
 • Na jednom hlasovacom lístku môže hlasujúci udeliť jeden hlas knihe v prvej kategórii (beletria) a jeden hlas knihe v druhej kategórii (odborná literatúra).
 • Hlasujúci môže udeliť jednej knihe len jeden hlas. Počas trvania súťaže môže hlasujúci hlasovať len jedenkrát.
 • Platný je len originálny anketový lístok, ktorý bude k dispozícii v knižnici, na web stránke knižnice alebo uverejnený v regionálnych periodikách.
 • Hlasovací lístok je potrebné doručiť do knižnice osobne, poštou, mailom alebo faxom.

Kniha, ktorá získa najviac čitateľských hlasov, získa ocenenie Kniha Oravy 2017.

Na slávnostnom vyhodnotení súťaže budú z hlasujúcich vyžrebovaní traja výhercovia, ktorí získajú vecné ceny a zápisné v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne na 365 dní.

Nominované knihy po skončení súťaže ostávajú majetkom knižnice, aby boli natrvalo prístupné jej čitateľom.

Autorom víťazných kníh knižnica bezplatne ponúkne spoluprácu a priestor pre prezentáciu publikácií širokej verejnosti a v prípade účasti knižnice na knižnom veľtrhu Bibliotéka aj priestor na tomto medzinárodnom podujatí.

Z kníh, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach súťaže v každom regióne Žilinského  kraja bude zostavená putovná výstava, ktorá bude postupne prezentovaná v každej regionálnej knižnici Žilinského samosprávneho kraja.

Termíny putovnej výstavy:

 1. Krajská knižnica v Žiline (16.05.2018 – 20.06.2018)
 2. Turčianska knižnica v Martine (02.07.2018 – 23.07.2018)
 3. Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne (01.08.2018 – 20.08.2018)
 4. Liptovská knižnica G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši (03.09.2018 – 21.09.2018)
 5. Kysucká knižnica v Čadci (01.10.2018 – 19.10.2018)

Kontakt:

Oravská knižnica Antona Habovštiaka
Ul. Samuela Nováka 1763/2
026 80 Dolný Kubín

Tel. : 043/586 2277, 043/586 3368
Fax: 043/586 3368
e-mail: kniha.oravy@gmail.com
web: www.oravskakniznica.sk
www.facebook.com/oravskakniznica