Medzinárodný deň detí

Medzinárodný deň detí v Oravskej knižnici

Program podujatí Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pri príležitosti dňa detí.

Čítajme si 2018

Projekt vznikol pred desiatimi rokmi s cieľom pritiahnuť k čítaniu viac detí a zároveň poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa. Realizuje sa 6-hodinovým čitateľským maratónom, do ktorého sú zapojené deti z viacerých miest Slovenska. Krstnou mamou projektu je spisovateľka Oľga Feldeková.
Dátum: 30.5.2018
Miesto: Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne
Organizátor/spoluorganizátor: Linka detskej istoty/ Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne
VSTUP VOĽNÝ

Literárna lekárnička – Sviatok detí

Program pre hospitalizované deti pri príležitosti MDD. Koncert hudobnej skupiny Samá slama spojený s literárnymi hádankami a hlasným čítaním z obľúbených detských kníh.
Dátum: 1.6.2018
Miesto: ZŠ s MŠ pri Dolnooravskej nemocnici s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého v Dolnom Kubíne
Organizátor/spoluorganizátor: Spojená škola – ZŠ s MŠ pri Dolnooravskej nemocnici s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého a Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne

Tajomstvo príborníka

Beseda o detských právach spojená so zážitkovým čítaním z knihy Tajimstvo príborníka spisovateľky a detskej psychologičky Kathy Kacer, ktorej rodičia pochádzajú z Československa. Už dlhé roky sa zaoberá tvorbou knižiek pre deti s témou holokaustu. Vo svojej tvorbe poctivo dodržiava pevné etické hranice, preto sú jej knihy vhodné aj pre najmenších čitateľov. Podujatie pre žiakov 9. ročníka ZŠ M. Kukučína v Dolnom Kubíne.
Dátum: 1.6.2018
Miesto: Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne – spoločenská miestnosť
Organizátor/spoluorganizátor: Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne

Zábavné dopoludnie s tetami knihuľkami

Celodenný program pre detských návštevníkov. Jeho súčasťou bude lúštenie knihovníckych tajničiek a balónové súťaže. Účastníci dostanú záložky a sladkú odmenu.
Dátum: 1.6.2018
Miesto: Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne – detské oddelenie
Organizátor/spoluorganizátor: Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne

Oravská knižnica Antona Habovštiaka
kultúrna organizácia Žilinského samosprávneho kraja
Samuela Nováka 1763/2
026 80 Dolný Kubín

LATITUDE: 49° 12′ 31,967″ N • LONGITUDE: 19° 17′ 45,316″ E
LATITUDE1: 49,2088797681531 • LONGITUDE1: 19,2959212205358