Prezentácia knihy Čas vzkriesenia

Prezentácia knihy Čas vzkriesenia

Dňa 9. septembra 2019, takmer po roku od uvedenia prvej časti trilógie Keď národ umieral, predstavil historik a prozaik Peter Huba v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne jej druhý diel s názvom Čas vzkriesenia, ktorý rovnako ako predchádzajúci vydala Matica slovenská v spolupráci s Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka.

Dej historického románu voľne nadväzuje na prvú časť, ktorá čitateľom ponúkla osudy martinských Mudroňovcov a Halašovcov v zápase o prežitie slovenského národa v období stupňujúcej sa maďarizácie na prelome devätnásteho a dvadsiateho storočia. V centre diania opäť stojí Turčiansky Svätý Martin. V ovzduší cítiť predzvesť veľkého vojenského konfliktu, ktorý sa zanedlho stáva ťaživou realitou. V týchto neľahkých časoch prichádzajú Slováci o dve z popredných osobností pronárodného života. V roku 1914 zomiera Pavol Mudroň a o dva roky neskôr podľa autora jedna z našich najvýznamnejších osobností, Svetozár Hurban-Vajanský. Situácia sa však nevyvíja dobre ani pre Rakúsko-Uhorsko a vytúžený koniec vojny znamená zároveň i koniec monarchie. Martinskou deklaráciou sa Slovensko prihlásilo k novovzniknutej Československej republike a nastáva čas aj na obnovenie činnosti Matice slovenskej.

Autor, ako je u neho zvykom, sa pri písaní tejto publikácie dôsledne pridŕža dobových prameňov, takže ju môžeme označiť i za citlivo beletrizovanú literatúru faktu. Opäť prináša mnohé nové historické skutočnosti, na ďalšie sa pozerá novou optikou a prichádza s prekvapujúcimi závermi, z ktorých časť predstavil už počas prezentácie knihy. Zároveň vysvetlil, čo ho viedlo k jej napísaniu a priblížil dobu, ktorú v nej zachytáva. Stručne tiež predstavil záverečnú časť trilógie, pracovne nazvanú Zachráňte slovenčinu!.

V rámci programu sa prítomnému publiku prihovorili predseda miestneho odboru Matice slovenskej Martin Zembjak a riaditeľ odboru kultúry Žilinského samosprávneho kraja Martin Hromada. Záver prezentácie patril aktu symbolického vyprevádzania knihy medzi čitateľov. Tejto úlohy sa podobne ako pred rokom zhostil poslanec a podpredseda komisie kultúry Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja Zdenko Kubáň. Podujatie spestrili ukážky z predstavovanej knihy v podaní Jozefa Kaščáka a hudobné vystúpenie speváckej folklórnej skupiny Orava. Podujatie sa uskutočnilo v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2019.

Publikácia vyšla s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja a Mesta Martin.

Marián Karcol