Židia na dolnej Orave a v Kubíne

Seminár Židia na dolnej Orave a v Kubíne

Mesto Dolný Kubín, Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne a Školský úrad Dolný Kubín Vás pozývajú na seminár Židia na dolnej Orave a v Kubíne, ktorý sa uskutoční v spoločenskej miestnosti Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne dňa 19. októbra 2017.

Program:

10.15 – 10.30 – Prezentácia
10.30 – Slávnostné otvorenie seminára veľvyslancom štátu Izrael na Slovensku J.E. Zvi Aviner Vapnim
10.45 – 12.30 – Odborné prednášky a diskusia

1. Prof. Eduard Nižňanský, CSc.: Holokaust na Slovensku
2. Mgr. Barbora Jakobyová: Z dejín židovskej komunity v Dolnom Kubíne

Seminár je určený predovšetkým pre učiteľov dejepisu, občianskej náuky, vlastivedy a záujemcom o uvedenú problematiku z radov učiteľov, ale aj pre širokú verejnosť. Prednášky súvisia s pripravovanou publikáciou, na ktorej pracujú prednášatelia.

Pozvánka (PDF, 61 kB)

Oravská knižnica Antona Habovštiaka
kultúrna organizácia Žilinského samosprávneho kraja
Samuela Nováka 1763/2
026 80 Dolný Kubín

LATITUDE: 49° 12′ 31,967” N • LONGITUDE: 19° 17′ 45,316” E
LATITUDE1: 49,2088797681531 • LONGITUDE1: 19,2959212205358