Sklené krídla – výstava

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pri príležitosti Svetového dňa vtáctva pripravila výstavu Jána Maďara s názvom Sklené krídla.

Prvý apríl sa zvyčajne spája so žartmi, ale v kalendári environmentalistu je 1. apríl Svetovým dňom vtáctva.
Prvoaprílová ochranárska tradícia sa zrodila ešte v časoch rakúsko-uhorskej monarchie. Založil ju slovenský prírodovedec Oto Hermann, ktorý sa narodil, žil a pôsobil v Brezne. Oto Herman (1835 až 1914) zasvätil prvý apríl vtákom po prvýkrát v roku 1900. Vo vtedajšom Rakúsko-Uhorsku to bolo zorganizované ako zaujímavá akcia pre školy. Spolu s vtákmi sa v tento deň oslavovali aj stromy.
Pre ochrancov prírody je 1. apríl dňom vtáctva najmä preto, že práve v apríli k nám zvyčajne priletí najviac sťahovavých vtákov.
Autor je milovník zvierat, hlavne vtáctva a zároveň umelecká duša. Zvieratá a umenie ho sprevádzajú od útleho detstva. Vtáctvo je jeho doménou. Ich krásu sa snaží zachytiť rôznymi výtvarnými technikami. V súčasnosti prepája vlastnosti a možnosti skla s výtvarným stvárnením vtáctva. Využíva farebné sklo lacobel, do ktorého motív ručne vybrúsi a následne maľujem akrylom.
 Výstava potrvá do 30. 4. 2022.