Jozef Kaščák v Krnove

Slováci a Česi opäť spolu

…alebo Ako oravskí a sliezski knihovníci spojili sily

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne realizuje pravidelne niekoľko projektov s rôznymi zahraničnými partnermi. Najčastejšie sú to naši severní susedia z poľskej strany, ale niekoľko projektov sa podarilo zorganizovať aj s knihovníkmi z Českej republiky. Tým nateraz posledným je projekt s Městskou knihovnou v hornosliezskom mestečku Krnov.

Pravdou je, že na takéto rozsiahle partnerské cezhraničné projekty práve pandémia doľahla najhoršie, a tak nie všetko, čo si obidve knižnice zaumienili, sa napokon podarilo splniť. To najdôležitejšie sa však udialo. Rozvinulo sa priateľstvo v knižniciach, ktoré sa môžu navzájom inšpirovať, povzbudzovať, pomáhať si. A to aj dnes, keď je pandémia stále aktuálna.

Čo sa však ešte podarilo? Svetlo sveta uzrela spoločná publikácia, ktorá obsahuje v prvej časti literárny itinerár Oravy a Slezska, kde čitatelia nájdu významných regionálnych spisovateľov a expozície venované ich životu a dielu. V druhej časti je publikovaná súčasná literárna tvorba členov literárneho klubu Fontána, ktorý pôsobí pri Oravskej knižnici A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne, a literárnych tvorcov z oblasti Krnova. V útlej publikácii Literárny dialóg bez hraníc sa predstavuje 12 oravských autorov a deväť autorov zo sliezskeho regiónu.

Súčasťou projektu bola aj poznávacia exkurzia v Krnove, ale aj obľúbené besedy – kreslá pre hosťa na oboch stranách. V Dolnom Kubíne sa čitateľom na autorskej besede predstavil krnovský spisovateľ, učiteľ, lektor a prekladateľ Jaroslav Konvička, ako aj český historik Jakub Mamula. Na opačnej strane Moravy zas o svojej tvorbe porozprával spisovateľ, glosátor a autor rozhlasových blogov Jozef Kaščák.

V rámci projektu sa realizovali aj hodiny regionálnej výchovy, čitateľské a výtvarné dielne. Záverečná aktivita celého projektu – medzinárodná výtvarná súťaž pre deti a mládež pod názvom Moja Orava, Moje Slezsko – regionálne osobnosti a zaujímavosti očami detí – žije momentálne svoj život v oknách Oravskej knižnice A. Habovštiaka. „Dielka detí nezostanú len tak v archíve. Motívy z výtvarných prác sme použili pri vydaní záložiek, kalendárikov, magnetiek a pexesa a z projektu sa zrodila aj zaujímavá kvízová hra Orava a Slezsko – 100 zaujímavých otázok a odpovedí. Najväčšiu radosť však určite máme z aktuálnych českých kníh, ktoré vďaka projektu pribudli na všetkých našich oddeleniach,“ povedal Roman Večerek, riaditeľ Oravskej knižnice a dodal, že aj vďaka tomu ani najmladšia generácia azda nezabudne na kedysi náš „spoločný“ jazyk – češtinu aj slovenčinu.

Projekt Cezhraničný kultúrny dialóg bol podporený z prostriedkov Európskej únie prostredníctvom programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika – Fond malých projektov a bol realizovaný v partnerskej spolupráci s Městskou knihovnou Krnov.

Mgr. Zdenka Prílepková
Oravská knižnica Antona Habovštiaka Dolný Kubín