Súťaž: Akú cenu má mier?

Súťaž: Akú cenu má mier?

Zapojte sa do literárnej súťaže a vyhrajte finančnú odmenu.

Študenti stredných a vysokých škôl sa aj tento rok môžu zapojiť do literárnej súťaže rezortu obrany, ktorej vyhlasovateľom je minister obrany Jaroslav Naď spoločne s redakciou mesačníka OBRANA. Svoje príspevky na tému „Akú cenu má mier?“ môžu posielať do 22. novembra 2020 na emailovú adresu sutaz@mil.sk. Súťažné práce v žánri poviedka alebo úvaha a v rozsahu od 1 000 do 5 000 znakov vrátane medzier, môžu študenti posielať vo formátoch DOC, DOCX, ODT alebo PDF. Súťažiaci sú zároveň povinní uviesť základné údaje o autorovi diela (meno a priezvisko, adresa, škola, vek, kontakt) a spolu s prácou zaslať aj vyplnený súhlas so spracovaním osobných údajov (GDPR). Podrobnosti a formuláre GDPR sú dostupné na webe súťaže www.mosr.sk/sutaz-2020/.

Z prihlásených prác, ktoré splnia požadované kritériá, vyberie odborná porota rezortu v každej kategórii do finále päť najlepších prác. Tie budú od 1. do 6. decembra 2020 uverejnené na facebookovom profile Ministerstva obrany SR, kde o víťazovi rozhodne verejnosť počtom získaných „lajkov“. Výsledky súťaže budú zverejnené 8. decembra 2020. Prvé tri najlepšie hodnotené práce v každej kategórii získajú okrem iných ocenení aj finančnú odmenu vo výške 500, 400 a 300 eur. Ceny víťazom odovzdá minister obrany SR Jaroslav Naď. Víťazné práce budú uverejnené v rezortnom mesačníku OBRANA.