Súťaž: Komora babky Želky

Súťaž: Komora babky Želky

Dotvor alebo ilustruj príbeh podľa vlastnej fantázie a vyhraj zaujímavé vecné ceny.

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne, Mestská knižnica Mikuláša Mišíka v Prievidzi a Krajská knižnica v Žiline vyhlasujú tvorivú súťaž pre deti 2. a 3. ročníka ZŠ v spolupráci so spisovateľkou Katarínou Mikolášovou.

Motto: “napíš – ilustruj – uhádni – vyhraj”

Termín: do 21.06.2021
Vyhodnotenie: 28.06.2021

Deti za zoznámia s vybranou časťou rukopisu Kataríny Mikolášovej z pripravovanej knihy Komora babky Želky a dotvoria príbeh podľa vlastnej fantázie alebo vytvoria ilustráciu. Deti môžu ilustrovať pôvodný text, s ktorým sa zoznámili alebo ich vlastné dokončenie príbehu.

Podmienky

  • literárna práca – dokončenie príbehu, nesmie prekročiť 3 strany formátu A4
  • výtvarná práca – ilustrácia, môže byť obrázok v ľubovoľnej technike (pastel, tuš, temperové farby, pastelky atď…) na formáte nie väčšom ako A4
  • každý súťažiaci môže do súťaže zaslať maximálne jednu literárnu a jednu výtvarnú prácu
  • každý súťažiaci sa môže zúčastniť:
    • len literárnej formy
    • len výtvarnej formy
    • obidvoch – literárnej aj výtvarnej

V každej knižnici zo súťažných prác vyberieme tri najlepšie literárne a tri najlepšie výtvarné práce, ktoré odmeníme vecnými cenami.

Bližšie informácie: Alena Javorková, 043/586 2277, 0915 647 014, detske@oravskakniznica.sk

Adresy na zaslanie súťažných prác a prihlášky:
detske@oravskakniznica.sk
Oravská knižnica Antona Habovštiaka, Samuela Nováka 1763/2, 026 01 Dolný Kubín

Všeobecné podmienky súťaže (PDF, 622 kB)
Prihláška do súťaže (PDF, 517 kB), Prihláška do súťaže (DOCX, 38 kB)
Text Kataríny Mikolášovej (PDF, 425 kB)