Súťaž: Prečítaj a nakresli

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja vyhlasuje 3. ročník výtvarnej súťaže pre deti na motívy rozprávok Pavla Dobšinského.

Termín: 09.01.2024 – 13.03.2024
Vyhodnotenie: 16.03.2024

Podmienky súťaže

 • vek autorov: 6 – 10 rokov;
 • rozmer súťažných prác: formát A5;
 • technika: fixky;
 • súťažiaci za zoznámia s troma vybranými rozprávkami Pavla Dobšinského z jeho Prostonárodných slovenských povestí (Zelezník, Mať a macocha alebo zlatá páva, Čert slúži) a podľa vlastnej fantázie vytvoria k jednej z nich návrh maľovanky predpísanou technikou. POZOR! Maľovanky nevyfarbujte;
 • súťaž je neanonymná – záujemca o účasť v súťaži musí vyplniť prihlášku (pozri prílohu PRIHLÁŠKA DO SÚŤAŽE) a spoločne so súťažnou prácou ju doručiť osobne alebo poštou na adresu uvedenú v bode TERMÍNY A KONTAKTY;
 • jeden autor môže zaslať maximálne jednu prácu;
 • zaslaním práce dáva autor svoj súhlas s bezplatným využitím a prezentovaním práce vo forme výstavy, ako aj zverejnením na webovej a facebookovej stránke Oravskej knižnice Antona Habovštiaka;
 • súťažiaci poskytnutím svojich osobných údajov udeľuje súhlas s ich využitím na účel organizačného zabezpečenia súťaže Prečítaj a nakresli po dobu jej trvania.

Vyhodnotenie súťaže

 • súťažné práce budú hodnotené 3-člennou odbornou porotou, ktorú vymenuje riaditeľ Oravskej knižnice;
 • zo súťažných prác, ktoré splnia podmienky súťaže, určí porota jednu víťaznú prácu osobitne pre každú z troch vybraných povestí;
 • víťazi získajú knižné ceny, ktoré do súťaže venovalo kníhkupectvo Martinus.

Termíny a kontakty

Vyhlásenie súťaže: 9. január 2024
Uzávierka súťaže: 13. marec 2024
Vyhlásenie výsledkov: 16. marec 2024

Adresa na zaslanie súťažnej ilustrácie a prihlášky: Oravská knižnica Antona Habovštiaka, Samuela Nováka 1763/2, 026 01 Dolný Kubín

Bližšie informácie: Alena Javorková, 043/586 2277, detske@oravskakniznica.sk

Na stiahnutie

Všeobecné podmienky súťaže (PDF, 138 kB)
Prihláška do súťaže (PDF, 518 kB), Prihláška do súťaže (DOCX, 39 kB)

Súťaž je realizovaná pri príležitosti Dňa ľudovej rozprávky.

Súťaž: Prečítaj a nakresli

Plagát (PDF, 1 MB)

Oravská knižnica Antona Habovštiaka
Samuela Nováka 1763/2
026 80 Dolný Kubín

LATITUDE: 49° 12′ 31,967” N • LONGITUDE: 19° 17′ 45,316” E
LATITUDE1: 49,2088797681531 • LONGITUDE1: 19,2959212205358