Výsledky literárnej súťaže Nedokončený príbeh

Vyhodnotenie súťaže Nedokončený príbeh

Výsledky literárnej súťaže Nedokončený príbeh, ktorú vyhlásila Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s autorkou literatúry pre deti Andreou Gregušovou.

KATEGÓRIA 1: ŽIACI 3. A 4. ROČNÍKA ZŠ

1. miesto: Eliška Lofajová (ZŠ Janka Matúšku Dolný Kubín)
2. miesto: Romana Remková (ZŠ Janka Matúšku Dolný Kubín)
3. miesto: Anton Štyrák (ZŠ Zázrivá)

KATEGÓRIA 2: ŽIACI 5. A 6. ROČNÍKA ZŠ/1. ROČNÍKA OSEMROČNÝCH GYMNÁZIÍ

1. miesto: Daniela Ferančíková (ZŠ s MŠ Istebné)
2. miesto: Nina Červeňová (Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín)
3. miesto: Tobiáš Šamík (ZŠ Janka Matúšku Dolný Kubín)