Súťaž: Stromy a my

Výsledky 4. ročníka fotosúťaže STROMY A MY

Výsledky štvrtého ročníka fotosúťaže STROMY A MY, ktorú vyhlásila Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

KATEGÓRIA DO 18 ROKOV

1. miesto: Ema Kollarová – Duch stromu
2. miesto: Pavol Hanzel – Svetlo poznania
3. miesto: Adam Kollárik – Strážcovia

KATEGÓRIA NAD 18 ROKOV

1. miesto: Marta Vitáriušová – Súhra
2. miesto: Juraj Bednárik – Pominuteľnosť
3. miesto: Ivan Farbák – Májová

Výhercom srdečne blahoželáme.