Zo života lesných zvierat

Zo života lesných zvierat

Čítanie o líške Hrdzoške a iných lesných tvoroch z rozprávok Miroslava Sanigu.

Mali by sme si brať príklad z panovníka Žigmunda II., ktorý v roku 1492 vydal zákon, že ak niekto vyrúbe les, bude ho musieť aj opäť zasadiť. Apríl je totiž mesiacom lesov a aj preto sme pre vás pripravili aprílovú „lesnú“ čítačku.

Vypočujte si čítačku našej knihovníčky z detského oddelenia – Alenky, ktorá prečíta príbeh z knihy Miroslava Sanigu Rozprávky spod Čierneho kameňa, v ktorom sa dozviete, čo sa stalo líške Hrdzoške.

A aprílovým darčekom od nás, ale aj aj spisovateľa a milovníka zvierat a lesov Miroslava Sanigu, je zbierka načítaných zvukových rozprávok. Stačí len kliknúť a započúvať sa do príbehov o lesných zvieratkách.

A nezabudnite, že mesiacom lesov a ich ochrany nemusí byť len apríl.

Príjemné počúvanie…

Aprílová čítačka O líške Hrdzoške…

Miroslav Saniga: Rozprávky spod Čierneho kameňa

Skutočné príbehy z lesných a lúčnych zátiší dolinky Olinky, v ktorej svorne spolunažívajú mnohé živočíchy a rastliny večnej planéty Zem. Načítal Alfréd Swan.

 1. O autorovi
 2. Kto býva v dolinke Olinke
 3. Prečo hlucháň Ranostaj vstáva v lese prvý?
 4. Ako netopierik Súmračník oslepol?
 5. Prečo sa vrabček Čimčik nenaučil chodiť?
 6. Prečo ma hrdziak Hrdzošík krátky chvost?
 7. Prečo trasochvost Žltko neustále potriasa chvostom?
 8. Čo bolo príčinou, že krkavcovi Krákavcovi zvýšilo smútočné rúcho?
 9. Ako žihľava Pŕhľava začala pŕhliť?
 10. Prečo vŕbe Smutnoočke ovisli konáriky?
 11. Čo závidel ujo Javor vlhe Červenoočke?
 12. Z čoho majú strach stvorenia prababičky Prírody?
 13. Ako prišla svätojánska muška Svetluška k lampášiku?
 14. Čím obdarovala prababička Príroda jahodu Lahodu?
 15. Prečo prababička Príroda potrestala ľuľkovca Zlomocnenca?
 16. Ako sa červienka Plačkulienka priotrávila lykovcom Voňavcom?
 17. Prečo myške Hryzke narástli veľké zúbky?
 18. Ako sedmohláska Posmievačika opustili všetci kamaráti?
 19. S čím si žltochvost Sadziarik začiernil svoje perie?
 20. Prečo sa sýkorke Belásočke nevládali vykľuť mláďatká?