Najlepšia tematická nástenka

Regionálnu súťaž tried a základných škôl o najoriginálnejšiu nástenku organizuje Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v spolupráci s mediálnymi partnermi a jej cieľom je objavovať, podporovať a rozvíjať žurnalistický talent žiakov základných škôl.

Výsledky súťaže

Najlepšia tematická nástenka 2017

Výsledky 1. ročníka regionálnej súťaže tried a základných škôl o najoriginálnejšiu nástenku, ktorú vyhlásila Oravská knižnica Antona Habovštiaka v spolupráci s mediálnymi partnermi Petit Press, a. s. a MY – Oravské noviny.

Umiestnenie:

1. miesto: 2. A ZŠ J. Matúšku Dolný Kubín a 2. D ZŠ J. Matúšku Dolný Kubín

Čestné uznanie:

ŠZŠ pre žiakov s telesným postihnutím Dolný Kubín

Poďakovanie za účasť:

4. A CSŠ Dolný Kubín
6. D ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka Zákamenné
9. B a 2. C – ZŠ J. Matúšku D. Kubín

Porota:

Ing. Lýdia Vojtaššáková – šéfredaktorka týždenníka MY – Oravské noviny
Peter Huba – riaditeľ Oravskej knižnice A. Habovštiaka, autor odbornej literatúry a beletrie
Juraj Lukáč – grafik a polygraf